నాపై నీ దృష్టి నిలుపు | సూక్తులు | కోట్స్ | సాయి బాబా వాక్యాలు | భక్తీ సూక్తులు

 

నాపై నీ దృష్టి నిలుపు, 
నేనూ నీపై నా దృష్టి నిలుపుతాను. 
నిన్ను చివరికంటా గమ్యం చేరుస్తాను


Get This Quote In English Script  CLICK HERE
sai baba 11 quotes in english
shirdi sai baba quotes on education
sai baba pics with quotes in english
sai baba quotes for me
sai baba quotes for today
sai baba quotes for me in tamil
sai baba quotes facebook
sai baba quotes for life
sai baba quotes free download
sai baba quote for the day
sai baba faith quotes
sai baba quotes aardelyrics. com
Share This :sentiment_satisfied Emoticon