కోరమీసం పోలీసోడా సాంగ్ లిరిక్స్ క్రాక్ (2020) తెలుగు సినిమా | Aarde Lyrics

Raviteja Krack Telugu Korameesam Polisoda lyrics download, Pdf, Print, Transalation, Meanings, Raviteja Krack movie Korameesam Polisoda Song lyrics, Raviteja Krack Movie Korameesam Polisoda Song Lyrics download, Krack Movie Songs lyrics, Korameesam Polisoda Song Lyrics | Krack, Aarde Lyrics Korameesam Polisoda Song Lyrics | Krack, aarde Lyrics, Korameesam Polisoda Lyrics, Korameesam Polisoda song Lyrics, Korameesam Polisoda Telugu Song Lyrics, Korameesam Polisoda Telugu Song Lyrics in Krack, Korameesam Polisoda Telugu Song Telugu Lyrics in Krack, Korameesam Polisoda Telugu Song Telugu Lyrics Krack, Korameesam Polisoda Lyrics print, Korameesam Polisoda Movie Song Lyrics Translation, Korameesam Polisoda Lyrics Meanings, Korameesam Polisoda Telugu Korameesam Polisoda Krack Audio Songs Listen Online, Krack Korameesam Polisoda Lyrics, Krack Korameesam Polisoda Telugu Song Lyrics, Krack Korameesam Polisoda Telugu Songs Lyrics pdf, Krack Korameesam Polisoda Lyrics print, Korameesam Polisoda Song Lyrics in Telugu from Krack, Raviteja Krack Movie Song Lyrics, Krack Movie Korameesam Polisoda Song Lyrics, Korameesam Polisoda Song Lyrics English, Korameesam Polisoda Song Lyrics Translation, Korameesam Polisoda Song Lyrics Meanings, Korameesam Polisoda Song Lyrics Print, Korameesam Polisoda Song Lyrics pdf, Korameesam Polisoda Song Lyrics Download, Krack songs lyrics free download, Krack telugu songs lyrics free download, download Krack telugu songs lyrics, Krack mp3 songs lyrics free download, Raviteja Krack mp3 songs lyrics free download,  Krack aarde lyrics (2020) mp3 songs, Krack (2020) mp3 songs lyrics download, Raviteja Krack mp3 songs lyrics, Raviteja Krack aarde lyrics, Raviteja Krack aarde lyrics, Krack mp3 songs lyrics, Krack aarde lyrics, Krack aardelyrics, Krack aardelyrics com, Krack aardelyrics.com, Krack songs lyrics download, aarde lyrics Krack, Krack songs lyrics free download, Krack mp3 songs lyrics, Krack aarde lyrics telugu songs free download aarde lyrics, Krack telugu movie songs lyrics free download, Krack lyrics,

 

Album : Krack


Starring: Ravi Teja , Shruti Hassan

Music : Thaman

Lyrics-Ramajogayya Sastry 

Singers :Ramya Behara

Producer: B.Madhu

Director: Gopichand Malineni

Year: 2020


English Script Lyrics Click here


కోరమీసం పోలీసోడా సాంగ్ లిరిక్స్ఏ జనమలో నీకు ఏ మందు పెట్టిందో

నీ జంట కట్టింది ఒంటి మీది ఖాకీ

అసలంటూ తానంటూ నీ కొరకే పుట్టిందో

నీ తలపు తట్టింది ఏరి కోరి వెతికి

నీ అండ చూసింది నెత్తెక్కి కూర్చుంది

నన్నెల్లి పొమ్మంది సవతి..!!

రవ్వంత నీ పక్క సోటివ్వనంటుంది పోట్లాటకొస్తుంది దండెత్తి

ఆ సంగతేందో ఓ కాస్త నువ్వే తేల్చుకోరా పెనిమిటీ

కోరమీసం పోలీసోడా నన్ను కొంచం చూసుకోరా

గుండె మీది నక్షత్రంలా నన్ను నీతో ఉండనీరా 

ఏ జనమలో నీకు ఏ మందు పెట్టిందో

నీ జంట కట్టింది ఒంటి మీది ఖాకీ

అసలంటూ తానంటూ నీ కొరకే పుట్టిందో

నీ తలపు తట్టింది ఏరి కోరి వెతికి

పనిలో పడితే నీకేది గురుతురాదు

నువ్వలా వెళితే నాకేమో ఊసుపోదు

పలవరింత పులకరింత చెరొక సగముగా

సమయమంతా నీవే ఆక్రమించినావురా

ఏ గుళ్లో ఏ గంట వినిపించినా గానీ నిన్నేగా నే తలచుకుంటా

మెల్లోని సూత్రాన్ని ముప్పొద్దు తడిమేసి నీ క్షేమమే కోరుకుంటా

నా లోకమంతా సంతోషమంతా నీతో ఉన్నదంటా


కోరమీసం పోలీసోడా నన్ను కొంచం చూసుకోరా

గుండె మీది నక్షత్రంలా నన్ను నీతో ఉండనీరా

ఏ జనమలో నీకు ఏ మందు పెట్టిందో

నీ జంట కట్టింది ఒంటి మీది ఖాకీ

అసలంటూ తానంటూ నీ కొరకే పుట్టిందో

నీ తలపు తట్టింది ఏరి కోరి వెతికి
Raviteja  Krack Telugu Korameesam Polisoda lyrics download, Pdf, Print, Transalation, Meanings, Raviteja  Krack movie Korameesam Polisoda Song lyrics, Raviteja  Krack Movie Korameesam Polisoda Song Lyrics download,  Krack Movie Songs lyrics, Korameesam Polisoda Song Lyrics | Krack, Aarde Lyrics Korameesam Polisoda Song Lyrics | Krack, aarde Lyrics, Korameesam Polisoda Lyrics, Korameesam Polisoda song Lyrics, Korameesam Polisoda Telugu Song Lyrics, Korameesam Polisoda Telugu Song Lyrics in  Krack, Korameesam Polisoda Telugu Song Telugu Lyrics in  Krack, Korameesam Polisoda Telugu Song Telugu Lyrics  Krack, Korameesam Polisoda Lyrics print, Korameesam Polisoda Movie Song Lyrics Translation, Korameesam Polisoda Lyrics Meanings, Korameesam Polisoda Telugu Korameesam Polisoda  Krack Audio Songs Listen Online,  Krack Korameesam Polisoda Lyrics,  Krack Korameesam Polisoda Telugu Song Lyrics,  Krack Korameesam Polisoda Telugu Songs Lyrics pdf,  Krack Korameesam Polisoda Lyrics print, Korameesam Polisoda Song Lyrics in Telugu from  Krack, Raviteja  Krack Movie Song Lyrics,  Krack Movie Korameesam Polisoda Song Lyrics, Korameesam Polisoda Song Lyrics English, Korameesam Polisoda Song Lyrics Translation, Korameesam Polisoda Song Lyrics Meanings, Korameesam Polisoda Song Lyrics Print, Korameesam Polisoda Song Lyrics pdf, Korameesam Polisoda Song Lyrics Download, Krack songs lyrics free download, Krack telugu songs lyrics free download, download Krack telugu songs lyrics, Krack mp3 songs lyrics free download, Raviteja Krack mp3 songs lyrics free download,   Krack aarde lyrics (2020) mp3 songs, Krack (2020) mp3 songs lyrics download, Raviteja Krack mp3 songs lyrics, Raviteja Krack aarde lyrics, Raviteja Krack aarde lyrics, Krack mp3 songs lyrics, Krack aarde lyrics, Krack aardelyrics, Krack aardelyrics com, Krack aardelyrics.com, Krack songs lyrics download, aarde lyrics Krack, Krack songs lyrics free download, Krack mp3 songs lyrics, Krack aarde lyrics telugu songs free download aarde lyrics, Krack telugu movie songs lyrics free download, Krack lyrics,

Share This :sentiment_satisfied Emoticon