పిల్లా నీ తలపులతో (ఎదో అలజడే) సాంగ్ లిరిక్స్ ఆవారా (2010) తెలుగు సినిమా

 

Pilla Nee Thalapulatho (Edo Alajade) Movie Song Lyrics Translation, Pilla Nee Thalapulatho (Edo Alajade) Lyrics Meanings, Pilla Nee Thalapulatho (Edo Alajade) Telugu Pilla Nee Thalapulatho (Edo Alajade) Awaara Audio Songs Listen Online, Awaara Pilla Nee Thalapulatho (Edo Alajade) Lyrics, Awaara Pilla Nee Thalapulatho (Edo Alajade) Telugu Song Lyrics, Awaara Pilla Nee Thalapulatho (Edo Alajade) Telugu Songs Lyrics pdf, Awaara Pilla Nee Thalapulatho (Edo Alajade) Lyrics print, Pilla Nee Thalapulatho (Edo Alajade) Song Lyrics in Telugu from Awaara, Karthi Awaara Movie Song Lyrics, Awaara Movie Pilla Nee Thalapulatho (Edo Alajade) Song Lyrics, Pilla Nee Thalapulatho (Edo Alajade) Song Lyrics English, Pilla Nee Thalapulatho (Edo Alajade) Song Lyrics Translation, Pilla Nee Thalapulatho (Edo Alajade) Song Lyrics Meanings, Pilla Nee Thalapulatho (Edo Alajade) Song Lyrics Print, Pilla Nee Thalapulatho (Edo Alajade) Song Lyrics pdf, Pilla Nee Thalapulatho (Edo Alajade) Song Lyrics Download, Awaara Pilla Nee Thalapulatho (Edo Alajade) Movie Song Lyrics Translation, Awaara Pilla Nee Thalapulatho (Edo Alajade) Lyrics Meanings, Awaara Pilla Nee Thalapulatho (Edo Alajade) Telugu Awaara Pilla Nee Thalapulatho (Edo Alajade) Awaara Audio Songs Listen Online, Pilla Nee Thalapulatho (Edo Alajade) Lyrics from Awaara movie, Pilla Nee Thalapulatho (Edo Alajade) Lyrics from Awaara, Pilla Nee Thalapulatho (Edo Alajade) Telugu Songs Lyrics, Pilla Nee Thalapulatho (Edo Alajade) Awaara Movie Song Lyrics Telugu Translation, Pilla Nee Thalapulatho (Edo Alajade) Lyrics Telugu Meanings print, Karthi Awaara movie lyrics, Karthi Awaara Movie Song Lyrics, Karthi Awaara Movie Pilla Nee Thalapulatho (Edo Alajade) Song lyrics, Karthi Awaara Telugu Songs Lyrics, Karthi Awaara Telugu Pilla Nee Thalapulatho (Edo Alajade) Song lyrics download, Pdf, Print, Transalation, Meanings, Karthi Awaara movie Pilla Nee Thalapulatho (Edo Alajade) Song lyrics, Awaara aarde lyrics, Karthi Awaara Movie Pilla Nee Thalapulatho (Edo Alajade) Song Lyrics download, Awaara Movie Songs lyrics, Pilla Nee Thalapulatho (Edo Alajade) aarde lyrics, audio songs, , Awaara songs, songs, Karthi, jukebox,latest movie songs,love me again song lyrics in telugu from Awaara, mp3 songs, Awaara audio, Awaara movie songs, Awaara mp3 songs,Awaara songs,Awaara telugu movie full songs, new songs, Karthi latest movie songs, Karthi Awaara songs, Karthi new movie songs, , , Pilla Nee Thalapulatho (Edo Alajade) Lyrics - Awaara, Aarde Lyrics: Pilla Nee Thalapulatho (Edo Alajade) Lyrics - Awaara, Aarde Lyrics, A blog about Telugu lyrics, Telugu language had magical lyrics which makes you pleasant all the time, This blog provides you lyrics, Happy singing, Songs, lyrics, movies, albums, kannada, hindi, tamil, telugu, malayalam, tulu, meanings, latest, english, translation, rhymes, Hindi Tamil Telugu Kannada Malayalam And Other All Indian Languages Movie Song Lyrics With Meanings in English,

Album: Awaara 


Starring: KarthiTamannaah

Music: Yuvan Shankar Raja

Lyrics-Vennelakanti

Singers :SP Charan 

Producer:K.E.Gyanawel

Director:Lingu Swami

Year: 2010

English  Script Lyrics Clcik Hereపిల్లా నీ తలపులతో  (ఎదో అలజడే) సాంగ్ లిరిక్స్ఎదో  అలజడే నను పిలిచే కళ్ళే దాటి కలలే నడిచే

చుట్టూ అంతా నాటకమైతే నటన రాక నే వెళిపోతే

కాలం కదిలి నన్నే వదిలి నీతో సాగి పోయేనా

పొద్దే పొడిచి నింగే విడిచి వెన్నెల వెళ్ళిపోవునా

పిల్లా నీ తలపులతో ఎదకి ప్రాణం పోసానే

నీకే దూరమవుతున్న ఎదని వదిలి వెళుతున్నా


నన్నే నువ్వుగా మార్చా నేనింక ఏమీ కాక మిగిలానిలా

ఎటూ వెళ్లక ఏమీ తోచక వున్నా వేచి నువ్వు లేక ఇలా

నీ రాక జీవితంలో నా పగలు రేయిని మరపించిందిలే

నువ్ వెంట లేకపోతే నా చావుకు బతుకుకు తేడా లేదులే

మంటే రేపు తడి జ్వాలలకి కన్నీళ్ళారవే ఓ చెలియా

నువ్వే జ్ఞాపకం అయ్యావీ క్షణం అంతేనా..ఓ...ఓ..

పిల్ల నీ తలపులతో ఎదకి ప్రాణం పోసానే....

నీకే దూరమవుతున్న ఎదని వదిలి వెళుతున్నా

ఎదలో అలజడే నను పిలిచే కళ్ళే దాటి కలలే నడిచే

చుట్టూ అంతా నాటకమైతే నటన రాక నే వెళిపోతే

కాలం కదిలి నన్నే వదిలి నీతో సాగి పోయేనా

పొద్దే పొడిచి నింగే విడిచి వెన్నెల వెళ్ళిపోవునా

పిల్లా నీ తలపులతో ఎదకి ప్రాణం పోసానే

నీకే దూరమవుతున్న ఎదని వదిలి వెళుతున్నా

.ఓ...ఓ..


Share This :sentiment_satisfied Emoticon