కలగంటి కలగంటినే సాంగ్ లిరిక్స్ శ్రీ కృష్ణసత్య (1971) తెలుగు సినిమా | Aarde Lyrics

sri krishna satya album songs sri krishna satya songs download sri krishna satya cinema songs sri krishna satya Aarde Lyrics songs sri krishna satya Aarde Lyrics download sri krishna satya mp3 songs Aarde Lyrics sri krishna satya movie Aarde Lyrics download sri krishna satya movie mp3 songs download sri krishna satya film song sri krishna satya mp3 songs free download sri krishna satya Aarde Lyrics free download sri krishna satya mp3 songs sri krishna satya cinema lo song sri krishna satya mp3 songs free download Aarde Lyrics sri krishna satya movie songs sri krishna sathya mp3 songs sri krishna satya 1971 mp3 songs sri krishna satya telugu mp3 songs free download sri krishna satya ntr songs sri krishna satya old Aarde Lyrics sri krishna satya songs old sri krishna satya old songs download sri krishna satya old telugu movie mp3 songs free downloadAlbum : Sri Krishna Satya

Starring:N. T. Rama Rao, Jayalalitha

Music : Pendyala Nageswara Rao

Lyrics-Pingali

Singers :Janaki

Director: K. V. Reddy

Producer: N. Trivikrama Rao

Year: 1971Watch This SOng Here

కలగంటి కలగంటినే సాంగ్ లిరిక్స్
కలగంటి కలగంటినే 

ఓ చెలియా ఓ మగువా ఓ లలనా 

కలగాని కలగంటినే 

కలగంటి కలగంటినే

 

కలలోని చోద్యములు 

ఏమని తెలుపుదునే

కలలోని చోద్యములు 

ఏమని తెలుపుదునే

తెలుప భల్ సిగ్గాయెనే

ఓ చెలియా ఓ మగువా ఓ లలనా

తలపా మైపులకించెనే


కలగంటి కలగంటినే 


అందాల శ్రీకృష్ణుడు 

విందుగా ననుచేరి

ఆఆఆ...ఆఆఆఅ... 

అందాల శ్రీకృష్ణుడు 

విందుగా ననుచేరి

సుందరి లేలెమ్మని

ఆఁ.. అయ్యో! అంత పనే !  

సుందరి లేలెమ్మని సందిట 

సందిట పొదవి నటుల 


కలగంటి కలగంటినే 

ఓ చెలియా ఓ మగువా ఓ లలనా 

కలగాని కలగంటినే 

కలగంటి కలగంటినే


మున్నెరుగని సుఖలీలల 

చెక్కిలి...

ఊహూ సరి సరి !

చెక్కిలి నొక్కుచు 

చిన్నారీ... 

చిన్నారి కోకొమ్మని 

చిరుముద్రలు

అబ్బ అయ్యో హహహ! 

చిరు ముద్రలు వేసినటుల


కలగంటి కలగంటినే 


గోముగా నను చూసి 

మోము మోమున చేర్చి

గోముగా నను చూసి 

మోము మోమున చేర్చి

భామరో...ఆఆఆఆఅ.. 

భామరో రారమ్మని 

ఏమేమో.. అవ్వ... 

ఏమేమో చేసినటుల


కలగంటి కలగంటినే 

ఓ చెలియా ఓ మగువా ఓ లలనా 

కలగాని కలగంటినే 

కలగంటి కలగంటినే


sri krishna satya songs

sri krishna satya songs free download

sri krishna satya songs mp3 download

sri krishna satya songs free download Aarde Lyrics

sri krishna sathya songs free download

sri krishna sathya songs

sri krishna satya 1971 songs free download

sri krishna satya Aarde Lyrics

sri krishna satya audio songs

sri krishna satya audio songs free download
Share This :sentiment_satisfied Emoticon