నన్ను అడగకుండానే | సూక్తులు | కోట్స్ | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | ప్రేమ కవిత్వం

label


నన్ను అడగకుండానే
నా కలలోకి వస్తావు ...
తెలియ కుండానే నా మనసుని
నీ వశం చేసుకుని ...
మెలుకువ వచ్చేసరికే
నా కలను వదిలిపోతావు 


Get This Quote In English Script  CLICK HERE
quotes on life in telugu pdf, nice telugu quotes on life, telugu quotes of life, images of quotes on life in telugu, positive quotes on life in telugu, quotes on life partner with images in telugu, telugu quotes on sad life, some quotes on life in telugu, telugu quotes on life text
Share This :sentiment_satisfied Emoticon