ఏమంటున్నది ఈ గాలీ సాంగ్ లిరిక్స్ మేమూ మనుషులమే (1973) తెలుగు సినిమా | Aarde Lyrics




Album : Memu Manushulame


Starring: Krishnam RajuJamunaJaggayya

Music : MS Viswanathan

Lyrics-Aatreya 

Singers :S.P. BaluP. Susheela

Producer: Vasanthi

Director: Bapayya

Year: 1973


English Script Lyrics Click Here



ఏమంటున్నది ఈ గాలీ సాంగ్ లిరిక్స్ 

 ఏమంటున్నది ఈ గాలీ?

ఎగిరే పైటను అడగాలీ..

ఏమంటున్నది ఈ గాలీ?

ఎగిరే పైటను అడగాలీ..


ఎగిరే పైటను ఏం చెయ్యాలి?

ఇంకో కొంగును ముడివెయ్యాలి 

అహ..అహ..హ..

ఎగిరే పైటను ఏం చెయ్యాలి?

ఇంకో కొంగును ముడివెయ్యాలి


ఏమంటున్నది ఈ గాలీ?

ఎగిరే పైటను అడగాలీ


పైటకు తెలుసు చాటున 

పొంగే ప్రాయం రెపరెపలూ...

గాలికి తెలుసూ విరిసీ విరియని 

పూవుల ఘుమఘుమలూ..

ఊగే నడుమూ.. సాగే జడతో..

వేసెను పంతాలూ..ఊ..

నీలో వుడుకూ.. నాలో దుడుకూ.. 

చేసెను నేస్తాలూ.. చేసెను నేస్తాలూ..


ఏమంటున్నది ఈ గాలీ... 

ఎగిరే పైటను అడగాలీ...


మబ్బు మబ్బుతో ఏకమైనది.. 

సాయం సమయంలో...ఓ..

మనసు మనసుతో లీనమైనది.. 

మమతల మైకంలో...ఓ..

అల్లరి కళ్లూ.. వెన్నెల నవ్వూ.. 

పెట్టెను గిలిగింతా..

వెచ్చని వొడిలో.. ఇచ్చిన చోటున.. 

ఇమిడెను జగమంతా..

ఇమిడెను జగమంతా..


ఏమంటున్నది ఈ గాలీ... 

ఎగిరే పైటను అడగాలీ...

అహ..హ..అహా...లల..ల.లా.లా..

అహ..హ..అహా...లల..ల.లా.లా



Emantunnadi Ee Gaali Song Lyrics download,  Memu Manushulame Movie Songs lyrics, Emantunnadi Ee Gaali Song Lyrics | Memu Manushulame, Aarde Lyrics Emantunnadi Ee Gaali Song Lyrics | Memu Manushulame, aarde Lyrics, Emantunnadi Ee Gaali Lyrics, Emantunnadi Ee Gaali song Lyrics, Emantunnadi Ee Gaali Telugu Song Lyrics, Emantunnadi Ee Gaali Telugu Song Lyrics in  Memu Manushulame, Emantunnadi Ee Gaali Telugu Song Telugu Lyrics in  Memu Manushulame, Emantunnadi Ee Gaali Telugu Song Telugu Lyrics  Memu Manushulame, Emantunnadi Ee Gaali Lyrics print, Emantunnadi Ee Gaali Movie Song Lyrics Translation, Emantunnadi Ee Gaali Lyrics Meanings, Emantunnadi Ee Gaali Telugu Emantunnadi Ee Gaali  Memu Manushulame Audio Songs Listen Online,  Memu Manushulame Emantunnadi Ee Gaali Lyrics,  Memu Manushulame Emantunnadi Ee Gaali Telugu Song Lyrics,  Memu Manushulame Emantunnadi Ee Gaali Telugu Songs Lyrics pdf,  Memu Manushulame Emantunnadi Ee Gaali Lyrics print, Emantunnadi Ee Gaali Song Lyrics in Telugu from  Memu Manushulame, Krishnam Raju  Memu Manushulame Movie Song Lyrics,  Memu Manushulame Movie Emantunnadi Ee Gaali Song Lyrics, Emantunnadi Ee Gaali Song Lyrics English, Emantunnadi Ee Gaali Song Lyrics Translation, Emantunnadi Ee Gaali Song Lyrics Meanings, Emantunnadi Ee Gaali Song Lyrics Print, Emantunnadi Ee Gaali Song Lyrics pdf, Emantunnadi Ee Gaali Song Lyrics Download, Memu Manushulame songs lyrics free download, Memu Manushulame telugu songs lyrics free download, download Memu Manushulame telugu songs lyrics, Memu Manushulame mp3 songs lyrics free download, Krishnam Raju Memu Manushulame mp3 songs lyrics free download,   Memu Manushulame aarde lyrics (1973) mp3 songs, Memu Manushulame (1973) mp3 songs lyrics download, Krishnam Raju Memu Manushulame mp3 songs lyrics, Krishnam Raju Memu Manushulame aarde lyrics, Krishnam Raju Memu Manushulame aarde lyrics, Memu Manushulame mp3 songs lyrics, Memu Manushulame aarde lyrics, Memu Manushulame aardelyrics, Memu Manushulame aardelyrics com, Memu Manushulame aardelyrics.com, Memu Manushulame songs lyrics download, aarde lyrics Memu Manushulame, Memu Manushulame songs lyrics free download, Memu Manushulame mp3 songs lyrics, Memu Manushulame aarde lyrics telugu songs free download aarde lyrics, Memu Manushulame telugu movie songs lyrics free download, Memu Manushulame lyrics,


Share This :



sentiment_satisfied Emoticon