మనసు లోని భావాలెన్నో | సూక్తులు | కోట్స్ | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | ప్రేమ కవిత్వం

labelమనసు లోని భావాలెన్నో 
మరువలేని గాయాలెన్నో 
వీడలేని నేస్తా లెన్నో 
వీడి పోనీ బంధాలెన్నో 
మరుపురాని పాటలెన్నో 
మధురమైన క్షణాలెన్నో


Get This Quote In English Script  CLICK HERE telugu quotes about attitude, telugu quotes about relationships, telugu quotes about fake friends, telugu quotes about wife, telugu quotes about trees, telugu quotes about sister, telugu quotes about teachers, telugu quotes about father, telugu quotes about honesty, telugu quotes about work, telugu quotes birthday, telugu quotes by swami vivekananda, telugu quotes best, telugu quotes 

Share This :sentiment_satisfied Emoticon