ఏ పారిజాతమ్ములీయగలనో సాంగ్ లిరిక్స్ ఏకవీర (1969) తెలుగు సినిమా | Aarde Lyrics
Album : Ekaveera


Starring: N. T. Rama Rao, KR Vijaya, Kanta Rao, Jamuna

Music : K V Mahadevan

Lyrics-C. Narayana Reddy

Singers :S.P. Balu

Producer: DL Narayana, BA Sitaram

Director: CS Rao

Year: 1969


English Script Lyrics CLick Here


 ఏ పారిజాతమ్ములీయగలనో సాంగ్ లిరిక్స్ 

ఏ పారిజాతమ్ములీయగలనో.. సఖీ 

గిరి మల్లికలు తప్ప.. గరికపూవులు తప్ప 

ఏ కానుకలను అందించగలనో.. చెలీ 

గుండెలోతుల దాచుకున్న వలపులు తప్ప 


జగతిపై నడయాడు చంచలా వల్లికా 

తరుణి ఆకృతి దాల్చు శరదిందు చంద్రికా... 

శరదిందు చంద్రికా... 


నీవు లేని తొలి రాతిరి.. 

నిట్టూర్పుల పెను చీకటి 

నీవు లేని విరి పానుపు.. 

నిప్పులు చెరిగే కుంపటి 


విరులెందుకు.. సిరులెందుకు 

మనసు లేక.. మరులెందుకు 

తలపెందుకు.. తనువెందుకు 

నీవు లేక.. నేనెందుకు.. 

నీవు లేక.. నేనెందుకు..


కలువపూల చెంత చేరి

కైమోడుపు సేతునూ

నా కలికి మిన్న కన్నులలో

కలకలమని విరియాలనీ


మబ్బులతో ఒక్క మారు

మనవి చేసికొందును 

నా అంగన ఫాలాంగణమున 

ముగురులై కదలాలనీ


చుక్కలతో ఒక్కసారి సూచింతును

నా ప్రేయసి నల్లని వాల్జడ సందుల 

మల్లియలై మొలవాలనీ 


పూర్ణ సుధాకర బింబమ్మునకు 

వినతి సేతును నా పొలతికి 

ముఖ బింబమై 

కళలు దిద్దుకోవాలనీ


ప్రకృతి ముందు 

చేతులెత్తి ప్రార్ధింతును 

కడసారిగా నా రమణికీ 

బదులుగా ఆకారం 

ధరియించాలనీ.. Parijatammu Leeyagalano lyrics download, Pdf, Print, Transalation, Meanings, NT Rama Rao  Ekaveera movie Ye Parijatammu Leeyagalano Song lyrics, NT Rama Rao  Ekaveera Movie Ye Parijatammu Leeyagalano Song Lyrics download,  Ekaveera Movie Songs lyrics, Ye Parijatammu Leeyagalano Song Lyrics | Ekaveera, Aarde Lyrics Ye Parijatammu Leeyagalano Song Lyrics | Ekaveera, aarde Lyrics, Ye Parijatammu Leeyagalano Lyrics, Ye Parijatammu Leeyagalano song Lyrics, Ye Parijatammu Leeyagalano Telugu Song Lyrics, Ye Parijatammu Leeyagalano Telugu Song Lyrics in  Ekaveera, Ye Parijatammu Leeyagalano Telugu Song Telugu Lyrics in  Ekaveera, Ye Parijatammu Leeyagalano Telugu Song Telugu Lyrics  Ekaveera, Ye Parijatammu Leeyagalano Lyrics print, Ye Parijatammu Leeyagalano Movie Song Lyrics Translation, Ye Parijatammu Leeyagalano Lyrics Meanings, Ye Parijatammu Leeyagalano Telugu Ye Parijatammu Leeyagalano  Ekaveera Audio Songs Listen Online,  Ekaveera Ye Parijatammu Leeyagalano Lyrics,  Ekaveera Ye Parijatammu Leeyagalano Telugu Song Lyrics,  Ekaveera Ye Parijatammu Leeyagalano Telugu Songs Lyrics pdf,  Ekaveera Ye Parijatammu Leeyagalano Lyrics print, Ye Parijatammu Leeyagalano Song Lyrics in Telugu from  Ekaveera, NT Rama Rao  Ekaveera Movie Song Lyrics,  Ekaveera Movie Ye Parijatammu Leeyagalano Song Lyrics, Ye Parijatammu Leeyagalano Song Lyrics English, Ye Parijatammu Leeyagalano Song Lyrics Translation, Ye Parijatammu Leeyagalano Song Lyrics Meanings, Ye Parijatammu Leeyagalano Song Lyrics Print, Ye Parijatammu Leeyagalano Song Lyrics pdf, Ye Parijatammu Leeyagalano Song Lyrics Download, Ekaveera songs lyrics free download, Ekaveera telugu songs lyrics free download, download Ekaveera telugu songs lyrics, Ekaveera mp3 songs lyrics free download, NT Rama Rao Ekaveera mp3 songs lyrics free download,   Ekaveera aarde lyrics (1969) mp3 songs, Ekaveera (1969) mp3 songs lyrics download, NT Rama Rao Ekaveera mp3 songs lyrics, NT Rama Rao Ekaveera aarde lyrics, NT Rama Rao Ekaveera aarde lyrics, Ekaveera mp3 songs lyrics, Ekaveera aarde lyrics, Ekaveera aardelyrics, Ekaveera aardelyrics com, Ekaveera aardelyrics.com, Ekaveera songs lyrics download, aarde lyrics Ekaveera, Ekaveera songs lyrics free download, Ekaveera mp3 songs lyrics, Ekaveera aarde lyrics telugu songs free download aarde lyrics, Ekaveera telugu movie songs lyrics free download, Ekaveera lyrics,Share This :sentiment_satisfied Emoticon