నా ప్రతి కలా నీ వల్లే సాంగ్ లిరిక్స్ IIT కృష్ణమూర్తి (2020) తెలుగు సినిమా | Aarde Lyrics
Album : IIT Krishnamurthy


Starring: Prudhvi Dandamudi, Maira Doshi

Music : Naresh Kumaran

Lyrics-Ramanjhaneyulu Sankarpu 

Singers :Sreerama Chandra, Harini Ivaturi

Producer: Prasad Nekuri

Director: Sree Vardhan

Year: 2020


English Script Lyrics Click Hereనా ప్రతి కలా నీ వల్లే సాంగ్ లిరిక్స్ 

 నా ప్రతి కలా నీ వల్లే నిజమే, ఇలా ఎలా

నా పెదాలనే దాటే చిరునవ్వుల అలా

ఏం చేసావో నాలో ఏదో మొదలే

ఏమంటావో బదులే

ఈ రంగుల్లో నేడే తడిసా నీ వల్లేగా ఇలా


నా కళ్ళల్లో నువ్వేనా కళ్ళలో నువ్వేలే

కనురెప్ప మూసి కాలంలోనా దూరం కాలేవే

నాలో అలా ఎగసే ఇలా

నన్నే నాకే దూరం చేసే మంత్రం వేసావే 


ఎవరెవరో ఎదురుపడే లోకం ఎటు పోయే తెలుసా

కనులెదుట ఒకరేలే అటు ఇటు ఎటు చూపు పడిన

మాయలా ఉంది ఈ క్షణం నే నమ్మని నిజం

గాలిలా నువ్వు చేరడం ఎదలో సడవ్వడం


నీ వల్లేగా ప్రేమే నాపై వలవేసెనే

నన్ను బంధించేసి అందించిందే నీకే నా చేయి

ఈ హాయికి కొలతేదీలే మన దారుల్లోన ప్రేమే చేరి పూలే చల్లెలే


నా కళ్ళల్లో నువ్వేనా కళ్ళలో నువ్వేలే

కనురెప్ప మూసి కాలంలోనా దూరం కాలేవే

నాలో అలా ఎగసే ఇలా

నన్నే నాకే దూరం చేసే మంత్రం వేసావే


వెనకేనకే తిరగడమే మనసిలా అలవాటు పడేనే

వినదు కదా మన మాటే నిన్నే వీడి నన్ను చేరననెనే

ఏమిటో మరి కారణం ఏకాంతమే వరం

నీ జతై కలిసుండటం బ్రతుకే నువ్వవ్వడం


నీ వల్లేగా ప్రేమే నాపై వలవేసెనే

నన్ను బంధించేసి అందించిందే నీకే నా చేయి

ఈ హాయికి కొలతేదీలే మన దారుల్లోన ప్రేమే చేరి పూలే చల్లెలే


నా కళ్ళల్లో నువ్వేనా కళ్ళలో నువ్వేలే

కనురెప్ప మూసి కాలంలోనా దూరం కాలేవే

నాలో అలా ఎగసే ఇలా

నన్నే నాకే దూరం చేసే మంత్రం వేసావే
Prudhvi Dandamudi  IIT Krishnamurthy movie Naa Prathi Kala Song lyrics, Prudhvi Dandamudi  IIT Krishnamurthy Movie Naa Prathi Kala Song Lyrics download,  IIT Krishnamurthy Movie Songs lyrics, Naa Prathi Kala Song Lyrics | IIT Krishnamurthy, Aarde Lyrics Naa Prathi Kala Song Lyrics | IIT Krishnamurthy, aarde Lyrics, Naa Prathi Kala Lyrics, Naa Prathi Kala song Lyrics, Naa Prathi Kala Telugu Song Lyrics, Naa Prathi Kala Telugu Song Lyrics in  IIT Krishnamurthy, Naa Prathi Kala Telugu Song Telugu Lyrics in  IIT Krishnamurthy, Naa Prathi Kala Telugu Song Telugu Lyrics  IIT Krishnamurthy, Naa Prathi Kala Lyrics print, Naa Prathi Kala Movie Song Lyrics Translation, Naa Prathi Kala Lyrics Meanings, Naa Prathi Kala Telugu Naa Prathi Kala  IIT Krishnamurthy Audio Songs Listen Online,  IIT Krishnamurthy Naa Prathi Kala Lyrics,  IIT Krishnamurthy Naa Prathi Kala Telugu Song Lyrics,  IIT Krishnamurthy Naa Prathi Kala Telugu Songs Lyrics pdf,  IIT Krishnamurthy Naa Prathi Kala Lyrics print, Naa Prathi Kala Song Lyrics in Telugu from  IIT Krishnamurthy, Prudhvi Dandamudi  IIT Krishnamurthy Movie Song Lyrics,  IIT Krishnamurthy Movie Naa Prathi Kala Song Lyrics, Naa Prathi Kala Song Lyrics English, Naa Prathi Kala Song Lyrics Translation, Naa Prathi Kala Song Lyrics Meanings, Naa Prathi Kala Song Lyrics Print, Naa Prathi Kala Song Lyrics pdf, Naa Prathi Kala Song Lyrics Download, IIT Krishnamurthy songs lyrics free download, IIT Krishnamurthy telugu songs lyrics free download, download IIT Krishnamurthy telugu songs lyrics, IIT Krishnamurthy mp3 songs lyrics free download, Prudhvi Dandamudi IIT Krishnamurthy mp3 songs lyrics free download,   IIT Krishnamurthy aarde lyrics (2020) mp3 songs, IIT Krishnamurthy (2020) mp3 songs lyrics download, Prudhvi Dandamudi IIT Krishnamurthy mp3 songs lyrics, Prudhvi Dandamudi IIT Krishnamurthy aarde lyrics, Prudhvi Dandamudi IIT Krishnamurthy aarde lyrics, IIT Krishnamurthy mp3 songs lyrics, IIT Krishnamurthy aarde lyrics, IIT Krishnamurthy aardelyrics, IIT Krishnamurthy aardelyrics com, IIT Krishnamurthy aardelyrics.com, IIT Krishnamurthy songs lyrics download, aarde lyrics IIT Krishnamurthy, IIT Krishnamurthy songs lyrics free download, IIT Krishnamurthy mp3 songs lyrics, IIT Krishnamurthy aarde lyrics telugu songs free download aarde lyrics, IIT Krishnamurthy telugu movie songs lyrics free download, IIT Krishnamurthy lyrics,


Share This :sentiment_satisfied Emoticon