మేమేం చేసాము (కలిసే ఉన్నామనుకున్నా) సాంగ్ లిరిక్స్ ట్రూ లవ్ ఎండ్ (2020) తెలుగు సినిమా | Aarde LyricsAlbum : True Love End 


Starring: Bharath Bandaru, Rohini Rachel

Music : Peddapalli Rohith

Lyrics-Peddapalli Rohith 

Singers :Aparna Nandan 

Producer: Sreedhar Reddy Atakula

Director: Sreedhar Reddy Atakula

Year: 2020English Script Lyrics CLcik Here


 

మేమేం చేసాము (కలిసే ఉన్నామనుకున్నా) సాంగ్ లిరిక్స్ కలిసే ఉన్నామనుకున్నా కళలను కంటూ కూర్చున్నా

నిజమయ్యె క్షణమెదురయ్యే సరికి ఇంతగ మారాలా

నీలోనే జీవిస్తున్నా నీతో జీవితమనుకున్నా

బదులుగా మిగిలిన బాధల భారం మోస్తూ బ్రతకాలా


ఇరువురు కన్నా ఈ కళలో చెరి ఒకరైనా ఈ కథలు

నేరం చేసిందెవరు అంటూ అడిగే ప్రశ్నై మిగలాల

మనదనుకున్న రేపటిలో మనమేమయ్యాం  ఇంతటిలో

సాయం చేసే బంధం బందించేస్తే వద్దని చెప్పాలా


మేమేం చేసాము ప్రేమించేసాము

తప్పేం చేసాము మా కధ రాసాము

మేమేం చేసాము ప్రేమించేసాము

తప్పేం చేసాము మా కధ రాసాము
Memem Chesamu Lyrics print, Memem Chesamu Movie Song Lyrics Translation, Memem Chesamu Lyrics Meanings, Memem Chesamu Telugu Memem Chesamu  True Love End  Audio Songs Listen Online,  True Love End  Memem Chesamu Lyrics,  True Love End  Memem Chesamu Telugu Song Lyrics,  True Love End  Memem Chesamu Telugu Songs Lyrics pdf,  True Love End  Memem Chesamu Lyrics print, Memem Chesamu Song Lyrics in Telugu from  True Love End , Bharath Bandaru  True Love End  Movie Song Lyrics,  True Love End  Movie Memem Chesamu Song Lyrics, Memem Chesamu Song Lyrics English, Memem Chesamu Song Lyrics Translation, Memem Chesamu Song Lyrics Meanings, Memem Chesamu Song Lyrics Print, Memem Chesamu Song Lyrics pdf, Memem Chesamu Song Lyrics Download, True Love End  songs lyrics free download, True Love End  telugu songs lyrics free download, download True Love End  telugu songs lyrics, True Love End  mp3 songs lyrics free download, Bharath Bandaru True Love End  mp3 songs lyrics free download,   True Love End  aarde lyrics (2020) mp3 songs, True Love End  (2020) mp3 songs lyrics download, Bharath Bandaru True Love End  mp3 songs lyrics, Bharath Bandaru True Love End  aarde lyrics, Bharath Bandaru True Love End  aarde lyrics, True Love End  mp3 songs lyrics, True Love End  aarde lyrics, True Love End  aardelyrics, True Love End  aardelyrics com, True Love End  aardelyrics.com, True Love End  songs lyrics download, aarde lyrics True Love End , True Love End  songs lyrics free download, True Love End  mp3 songs lyrics, True Love End  aarde lyrics telugu songs free download aarde lyrics, True Love End  telugu movie songs lyrics free download, True Love End  lyrics,

 

Share This :sentiment_satisfied Emoticon