నిన్నటి పోరపాట్లతోను | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభోదయంనిన్నటి పోరపాట్లతోను
రేపటి గురించి భయంతోనో
ఈరోజును వృదా చేయకుశుభోదయం


Get This Quote In English Script  CLICK HERE

hd wallpapers, telugu quotes heart touching, telugu quotes hd images download, telugu quotes happy birthday, telugu quotes husband, telugu quotes hd download, telugu quotes happy new year, telugu quotes hd photos, telugu quotes heartbreak, telugu quotes hd pics, telugu hurting quotes, telugu helping quotes aarde lyrics, telugu health quotes, telugu hate quotes, telugu humanity quotes, telugu honest quotes, telugu hero quotes, telugu quotes in life, telugu quotes in telugu font, telugu quotes in telugu, telugu quotes images hd, telugu quotes in text, telugu quotes in education, telugu quotes in single line, 
Share This :sentiment_satisfied Emoticon