గర్వం శత్రువులను | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభోదయం


గర్వం శత్రువులను పెంచుతుంది
మిత్రులని పారద్రోలుతుందిశుభోదయం


Get This Quote In English Script  CLICK HERE


quotes for love, telugu quotes for students, telugu quotes free download, telugu quotes for life facts aarde lyrics, telugu quotes for education, telugu quotes for whatsapp dp, telugu quotes for teachers, telugu quotes fb, good morning quotes aarde lyrics, telugu quotes for family, telugu quotes for wife and husband, telugu quotes for teachers day, telugu quotes for husband, telugu quotes funny aarde lyrics, telugu quotes god aarde lyrics, telugu quotes gandhi, telugu quotes good night 
Share This :sentiment_satisfied Emoticon