ఏకాగ్రత, ప్రతి నిమిషం | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభోదయం

ఏకాగ్రత, ప్రతి నిమిషం కొత్తగా ఆలోచించటం,
జ్ఞానంతో ఉండటం ఇలాంటివన్నీ
సృజనాత్మకతలో భాగంగా ఉంటాయి.


శుభోదయం


Get This Quote In English Script  CLICK HERE
quotes on life, telugu bible quotes images, telugu bible quotes hd wallpapers, telugu best quotes images aarde lyrics, telugu best quotes ever, telugu birthday quotes for best friend, telugu quotes comedy, telugu quotes cheating aarde lyrics, telugu quotes copy and paste, telugu quotes community, telugu quotes creator, telugu quotes childrens, telugu christian quotes, telugu christian quotes images, telugu couple quotes, telugu cheating quotes images, telugu comedy quotes images, telugu 

Share This :sentiment_satisfied Emoticon