మనం ఎలాంటి మార్పునైతే | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభరాత్రిమనం ఎలాంటి మార్పునైతే ఆశిస్తున్నమో
అలాంటి మార్పు ముందు మనలోనే రావాలి 


శుభరాత్రిGet This Quote In English Script  CLICK HERE


telugu quotes about mother, Aarde Lyrics telugu quotes, telugu quotes about time, telugu quotes about attitude, telugu quotes about relationships, telugu quotes about fake friends, telugu quotes about wife, telugu quotes about trees, telugu quotes about sister, telugu quotes about teachers, telugu quotes about father, telugu quotes about honesty, telugu quotes about work, telugu quotes birthday, telugu quotes by swami vivekananda, telugu quotes best, telugu quotes bible, telugu quotes by famous persons, telugu quotes by sri sri, telugu quotes by freedom fighters, telugu quotes books, telugu quotes beautiful, telugu 

Share This :sentiment_satisfied Emoticon