చివరి క్షణం వరకు | సూక్తులు | కోట్స్ | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | ప్రేమ కవిత్వం

label
చివరి క్షణం వరకు ఎదురు చూస్తా
చీకటి నిండిన నా మనుసులోకి నువ్వు వస్తావని…


Get This Quote In English Script  CLICK HEREquotes copy and paste, telugu quotes community, telugu quotes creator, telugu quotes childrens, telugu christian quotes, telugu christian quotes images, telugu couple quotes, telugu cheating quotes images, telugu comedy quotes images, telugu crying quotes, telugu character quotes, telugu cunning quotes, telugu cinema quotes, telugu christmas quotes, telugu caste quotes, telugu confidence quotes, telugu christian quotes adda, telugu quotes daddy, telugu quotes dp, telugu quotes dasara, 
Share This :sentiment_satisfied Emoticon