మురిసే పండగపూటా సాంగ్ లిరిక్స్ క్షత్రియపుత్రుడు (1994) తెలుగు సినిమా | Aarde Lyrics

Album : Kshatriya Puthrudu


Starring: Kamal Haasan, Revathi, Sivaji Ganesan
Music : Ilaiyaraaja
Lyrics-Vennelakanti 
Singers :Ramesh, Surendra
Producer: Kamal Haasan
Director: Bharathan
Year: 1994

Englsih Script Lyrics Click Here

మురిసే పండగపూటా సాంగ్ లిరిక్స్ 


ఓ ఓ ఓ...
మురిసే పండగపూటా..
రాజుల కథ ఈ పాటా..
సాహసాల గాధకే
పేరు మనదిలే హొయ్..
మొక్కులందు వాడే
క్షత్రియ పుత్రుడే హొ..

మురిసే పండగపూటా..
రాజుల కథ ఈ పాటా..

కల్లా కపటమంటూ లేనీ..
డింగ్ డంగ్ డింగ్ డంగ్ డింగ్ డంగడో
పల్లె పట్టు ఈ మాగాణీ..
డింగ్ డంగ్ డింగ్ డంగ్ డింగ్ డంగడో
కల్లా కపటమంటూ లేనీ
పల్లె పట్టు ఈ మాగాణీ..
మల్లె వంటి మనసే వుందీ..
మంచే మనకు తోడై వుంది..
కన్నతల్లి లాంటి ఉన్నఊరి కోసం..
పాటుపడేనంటా రాజు గారి వంశం..
వీరులున్న ఈ ఊరు
పౌరుషాల సెలయేరు..
పలికే.. దైవం..
మా రాజు గారు..

మురిసే పండగపూటా..
రాజుల కథ ఈ పాటా..
సాహసాల గాధకే
పేరు మనదిలే హొయ్..
మొక్కులందు వాడే
క్షత్రియ పుత్రుడే హొయ్..

మురిసే పండగపూటా..
రాజుల కథ ఈ పాటా..

న్యాయం మనకు నీడైఉందీ..
డింగ్ డంగ్ డింగ్ డంగ్ డింగ్ డంగడో
ధర్మం చూపు జాడేఉందీ..
డింగ్ డంగ్ డింగ్ డంగ్ డింగ్ డంగడో
న్యాయం మనకు నీడైఉందీ..
ధర్మం చూపు జాడేఉంది..
దేవుడ్నైన ఎదిరించేటీ..
దైర్యం మనది ఎదురేముంది..
చిన్నోళ్ళింటి శుభకార్యాలు..
చేయించేటి ఆచారాలు..
వెన్నెలంటి మనసుల తోటి..
దీవించేటి అభిమానాలు..
కలిసిందీ ఒక జంట..
కలలెన్నో కలవంట
కననీ.. విననీ..
కథ ఏదో వుందంట..

మురిసే పండగపూటా..
రాజుల కథ ఈ పాటా..
సాహసాల గాధకే
పేరు మనదిలే హొయ్..
మొక్కులందు వాడే
క్షత్రియ పుత్రుడే హొయ్..

మురిసే పండగపూటా..
రాజుల కథ ఈ పాటా.. 
Share This :sentiment_satisfied Emoticon