లాలేలో లిల్లేలేలో రామలా సాంగ్ లిరిక్స్ సూత్రధారులు (1989) తెలుగు సినిమా | Aarde Lyrics

Album : Sutradharulu


Starring: ANR, Ramya Krishna, Bhanu Chander
Music : K V Mahadevan
Singers :S.P. BaluSP Sailaja
Producer: Sudhakar, Karunakar
Director: Viswanath
Year: 1989

English Script Lyrics Click Hereలాలేలో లిల్లేలేలో రామలా సాంగ్ లిరిక్స్ 
లాలేలో లిల్లేలేలో రామలా
ఒయిలాల అమ్మలాలో
లాలేలో లిల్లేలేలో రామలా
ఒయిలాల అమ్మలాలో

ఊ..ఊ..మూడు బురుజుల కోట
ముత్యాల తోట
ముంగిట్లో చిన్నారి బావకు
మురిపాల పీటా

మూడు బురుజుల కోట
ముత్యాల తోట
సందిట్లో వయ్యారి మరదలికి
సరసాల మూట

లాలేలో లిల్లేలేలో రామలా
వొయిలాల అమ్మలాలో
లాలేలో లిల్లేలేలో రామలా
వొయిలాల అమ్మలాలో

ఓ... ఇంతలేసి కళ్ళున్న
ఇంతి మనసు చేమంతా?
ముద్దబంతా? చెప్పరాదా చిగురంత..
ఇంతలోనే చెప్పుకుంటే
కొంటె వయసు అన్నన్నా
వదిలేనా.. నన్నైనా... నిన్నైనా ..

ఇంతలేసి కళ్ళున్న
ఇంతి మనసు చేమంతా?
ముద్దబంతా? చెప్పరాదా చిగురంత
ఇంతలోనే చెప్పుకుంటె
కొంటె వయసు.. అన్నన్నా..
వదిలేనా నన్నైనా.. నిన్నైనా..

కిన్నెరల్లే కన్నె పరువం..ఊఊ
కన్ను గీటి కవ్విస్తే..
ఉన్న వేడి ఉప్పెనల్లే..ఏ..ఏ..
ఉరకలేసి ఊరిస్తే...

లాలేలో లిల్లేలేలో రామలా
వొయిలాల అమ్మలాలో
లాలేలో లిల్లేలేలో రామలా
వొయిలాల అమ్మలాలో

ఓ... గడుసు గాలి
పడుచు మొగ్గ తడిమిపోతే
కాయౌనా? పండౌనా?
కామదేవుని పండగౌనా?
కాముడే లగ్గమెట్టి కబురుపెడితే
వారమేల? వర్జమేల?
వల్లమాలిన వంకలేల?

గడుసు గాలి
పడుచు మొగ్గ తడిమిపోతే
కాయౌనా? పండౌనా?
కామదేవుని పండగౌనా?
కాముడే లగ్గమెట్టి కబురుపెడితే
వారమేల? వర్జమేల?
వల్లమాలిన వంకలేల?

ముసురుకున్న ముద్దులన్నీ
మూడుముళ్ళ గుత్తులైతే
కలవరించు పొద్దులన్నీ..ఈ..ఈ..
కాగిపోయి కౌగిలైతే..

మూడు బురుజుల కోట
ముత్యాల తోట
సందిట్లో వయ్యారి మరదలికి
సరసాల మూట..

లాలేలో లిల్లేలేలో రామలా
వొయిలాల అమ్మలాలో
లాలేలో లిల్లేలేలో రామలా
వొయిలాల అమ్మలాలో 
Share This :sentiment_satisfied Emoticon