గౌరమ్మా నీ మొగుడెవరమ్మా సాంగ్ లిరిక్స్ మూగ మనసులు (1964) తెలుగు సినిమా | Aarde LyricsAlbum: Mooga Manasulu


Starring:ANRJamunaSavitri
Music :K. V. Mahadevan
Lyrics-Kosaraju
Producer:C. Sundaram
Director:Adurthi Subba Rao
Year: 1963

English Script Lyrics Click Hereగౌరమ్మా నీ మొగుడెవరమ్మా సాంగ్ లిరిక్స్

 హెయ్.. గౌరమ్మా నీ మొగుడెవరమ్మా
ఎవరమ్మా వాడెవరమ్మా.. ఆ..
గౌరమ్మా నీ మొగుడెవరమ్మా

సెప్పాలంటే సిగ్గు కదయ్యా.. ఆ..
ఆనవాళ్ళు నే సెబుతానయ్య..
సెప్పు.. సెప్పు..
సిగలో నెలవంక మెడలో నాగరాజు
సిగలో నెలవంక మెడలో నాగరాజు
ఆ రేడు నావాడు సరిరారు వేరెవరూ...

మావయ్యా నా మొగుడెవరయ్యా
ఎవరయ్యా వేరెవరయ్యా.. ఆ..
మావయ్యా నా మొగుడెవరయ్యా

ఇల్లు వాకిలి లేనీవాడు..
లే..నీ.. వా..డూ.. లేనీవాడు..
బిచ్చమెత్తుకుని తిరిగేవాడు..
మాదాకవళం
ఇల్లు వాకిలి లేనీవాడు..
బిచ్చమెత్తుకుని తిరిగేవాడు
ఎగుడు దిగుడు కన్నులవాడు
జంగందేవర నీ వాడా

గౌరమ్మా నీ మొగుడెవరమ్మా
ఎవరమ్మా వాడెవరమ్మా.. ఆ..
గౌరమ్మా నీ మొగుడెవరమ్మా

ఆకాశమే ఇల్లు.. లోకమే వాకిలీ..ఈ.. అవును..
బిచ్చమడిగేది భక్తీ.. ఈ.. బదులు ఇచ్చేది ముక్తి
బిచ్చమడిగేది భక్తీ.. బదులు ఇచ్చేది ముక్తి
బిచ్చమడిగేది భక్తీ.. బదులు ఇచ్చేది ముక్తి
బేసికన్నులే లేకుంటేను బెంబేలెత్తును ముల్లోకాలు

మావయ్యో నా మొగుడెవరయ్యా
ఎవరయ్యా వేరెవరయ్యా.. ఆ..
మావయ్యా నా మొగుడెవరయ్యా

మొగుడు మొగుడని మురిసావే..
కులికావే.. పొగిడావే..
మొగుడు మొగుడని మురిసావే..
కులికావే.. పొగిడావే..
పిల్లోయ్.. నెత్తిని ఎవరినో ఎత్తుకొని
నిత్యం దానినే కొలుసునట
అదియే ఆతని ఆలియట..
కోతలు ఎందుకు కోస్తావే..
కోతలు ఎందుకు కోస్తావే..

గౌరమ్మో నీ మొగుడెవరమ్మా
ఎవరమ్మా వాడెవరమ్మా.. ఆ..
గౌరమ్మా నీ మొగుడెవరమ్మా

ఎవరో పిలిస్తె వచ్చింది..
ఎవరి కోసమో పోతోంది..
మయాన మజిలీ ఏసింది
మయాన మజిలీ ఏసింది..
సగం దేహమై నేనుంటే
అది పెళ్ళామంటే చెల్లదులే
సగం దేహమై నేనుంటే
అది పెళ్ళామంటే చెల్లదులే
పళ్ళు పదారు రాలునులే..
పళ్ళు పదారు రాలునులే..

మావయ్యో నా మొగుడెవరయ్యా
ఎవరయ్యా వేరెవరయ్యా.. ఆ..

గౌరమ్మా నీ మొగుడెవరమ్మా
మావయ్యా.. గౌరమ్మా..
మావయ్యా.. గౌరమ్మా..
Share This :sentiment_satisfied Emoticon