విశ్వంలో ఎంతమంది | సూక్తులు | కోట్స్ | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | ప్రేమ కవిత్వం

labelవిశ్వంలో ఎంతమంది అతివలు ఉన్నా
నీ వలపు బాణాల స్పర్శతో నా మది
నీకై ఖైదులా ఎదురుస్తుంది  

- రామ్ పోతురాజు 

Get This Quote In English Script  CLICK HERE download, telugu quotes videos love, telugu vote quotes, telugu valuable quotes, telugu value quotes, telugu village quotes, telugu viplava quotes, telugu victory quotes, telugu velugu quotes, telugu voice quotes, telugu vaana quotes, telugu.vivek.quotes, telugu love quotes videos download, telugu life quotes videos download, telugu quotes for valentines day, telugu love quotes video songs download, telugu quotes with images, telugu quotes wallpapers, telugu quotes words, telugu quotes with good morning, telugu quotes with meaning, telugu quotes wife aarde lyrics, telugu quotes with images for whatsapp, telugu
Share This :sentiment_satisfied Emoticon