కష్టాల మంట | సూక్తులు | కోట్స్ | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | ప్రేమ కవిత్వం

label

కష్టాల మంట నా జీవితాన్ని దహించి
నన్ను ఎడారిగా మార్చిన వేళ
నీ ప్రేమ చల్లని అమృత వర్షమై కురిసి
నా మనసు దాహాన్ని తీర్చింది!

-శ్రీవల్లి 
Get This Quote In EnglishTelugu Script  CLICK HERE

telugu quotes in english words, telugu quotes in english font, telugu quotes for life, telugu quotes for friendship, telugu quotes for whatsapp, telugu quotes for wife, healthy quotes aarde lyrics , telugu quotes for money aarde lyrics, education quotes aarde lyrics , telugu quotes for brother, telugu quotes for love, telugu quotes for students, telugu quotes free download, telugu quotes for life facts aarde lyrics, telugu quotes for education, telugu quotes for whatsapp dp, telugu quotes for teachers, telugu quotes fb, good morning quotes 
Share This :sentiment_satisfied Emoticon