నా హృదయంలో వేవేల | సూక్తులు | కోట్స్ | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | ప్రేమ కవిత్వం

label

నా హృదయంలో వేవేల భావాలూ పలకించి
ఓ బాటసారిలా అదృశ్యమైన చెలీ
నీ రాకకై నా హృదయ తలుపులు నిరీక్షిస్తూన్నాయి


- రామ్ పోతురాజు 
Get This Quote In EnglishTelugu Script  CLICK HERE


karma, telugu kiss quotes, telugu kavithalu quotes, telugu kathi quotes, telugu knowledge quotes, telugu kathalu quotes, telugu love quotes kavithalutelugu quotes on kastam, telugu quotes on kanuma, telugu prema kavithalu quotes, telugu sri krishna quotes, telugu love kiss quotes, kshaminchu telugu quotes, kalam telugu quotes, kgf telugu quotes, krishnashtami telugu quotes, kannillu telugu quotes, korikalu telugu quotes, kulam telugu quotes
Share This :sentiment_satisfied Emoticon