నా కలే కలై సాంగ్ లిరిక్స్ జాను (2020) తెలుగు సినిమా | Aarde LyricsAlbum : Jaanu


Starring: Sharwanand, Samantha Akkineni
Music : Govind Vasantha

Lyrics-Sri Mani

Singers :Brinda

Producer: Dil Raju, Shirish

Director: C Premkumar
Year: 2020


To Get Englsih Script Lyrics Click  Here


నా కలే కలై సాంగ్ లిరిక్స్ 


నా కలే కలై నన్నే వదిలే
నే నిలా ఎలా ఎలా నమ్మనీ 
నిజమే.. కుదురు చెదిరింది లే 

కలత తొలిసారిలా నాలోపలే అయ్యానులే శిలై 
ఎదురుపడవే నువ్వేమదికి వివరించవే.. నిజం ఇదేనని..

బదులే నువ్వేనా జతగా నువ్వే లేక
తరగతి గది గతై మారేనేఇలా
నీ మరుపే గురుతే రాకమది పదే పదే నిన్నే వెతికెనే వలలా 

అసలు ఇది ఎవరి నేరమాఎలా అడగను
కనుల నది దాటు నీరు నే ఎలా నిలుపను 

మనసుకిది ఎంత భారమోఎలా తెలుపను 
సెలవికనే ఎంత సులువుగాఎలా నమ్మను 
Share This :sentiment_satisfied Emoticon