సమయాన్ని | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభోదయంసమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడమే
సాఫల్యానికి రాచబాట.


శుభోదయం


Get This Quote In English Script  CLICK HERE
Share This :sentiment_satisfied Emoticon