కొన్ని సమయాల్లో | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభోదయంకొన్ని సమయాల్లో
నష్టపోవడమే గొప్ప లాభం


శుభోదయం


Get This Quote In English Script  CLICK HEREShare This :sentiment_satisfied Emoticon