రంభ.. హో..హో.. హో.. సాంగ్ లిరిక్స్ అప్పుల అప్పారావు (1991) తెలుగు సినిమా
Album : Appula Appa Rao


Starring: Rajendra Prasad, Shobana
Music : Rajan-Nagendra
Lyrics-Saahiti 
Singers :S. P. Balu, Madavapeddi Ramesh, Ramana, S. P. Sailaja, Malgudi Subha, Radhika
Producer: G. Anand Babu, B. Suresh
Director: E.V.V. Satyanarayana

Year: 1991

Englsih Script lyrics CLICK HERE


రంభ.. హో..హో.. హో..
రంభ.. హో..హో.. హో..
పందిట్లో.. హో.. హో.. హో..
పంతులో.. హో..హో..హో..
నా నిషా చెయి మిష
రాహువే అడ్డుగా వచ్చిన ఆగక రేగిపో
కేతువే కేకలే వేసినా జంకకా ఊగిపో
రంభ.. హో..హో.. హో..
పందిట్లో.. హో.. హో.. హో..
పంతులో.. హో..హో..హో..

ఆఆ.. కస్సని కిక్కు నషాలమునకెక్కే
ఒళ్ళే యమ కైపెక్కే..
అటు ఛమక్కు భామ
ఇటు చురుక్కు ప్రేమా
ఇరుక్కు పోయా నడుమ
ముద్దిచ్చే మోజే నాకుందిరా అప్పా
కావాలే నాకు నీ కమ్మని దెబ్బ
అనిపిస్తా చూడు నీ నోటితొ అబ్బా
కావాలే నాకు నీ కమ్మని దెబ్బ
అనిపిస్తా చూడు నీ నోటితొ అబ్బా
మంచమే వెయ్యవే పంచలోనె
మన్నులో కొయ్యలే దించుతానే
నీ దమ్మే ఇంట్లో చూపియ్ రో రప్పా
కిమ్మంటే తింటావ్ రో దెబ్బా

హోహో.. నిన్నెక్కడో చూశానే..
నిన్నెప్పుడో కలిశానే
గుర్తే తెచ్చుకోనీ అమ్మాజీ
పాతికేళ్ళ మునుపే తొలిరేయి
పసందుగా జరిగే బ్రహ్మాజీ
ఆనాడున్న పవరే చూపాలండీ తమరే
ఘుమాయించు నువ్వే తమాయించుతానే

ప్రేమా ప్రేమా ప్రేమా
ఖైదీ ఖైదీ ఖైదీ
బుజ్జీ బుజ్జీ బుజ్జీ
ముద్దియ్ ముద్దియ్ ముద్దియ్
కనిపిస్తే కన్నే వేస్తా
కనిపెట్టి కన్నం వేస్తా
రేయంతా చల్లే చిలికి
వెన్నంతా జుర్రుకు తింటా
సొరుగులో సొమ్ములు నీవే లేరా
దుడుకుగా ఇప్పుడే దోచుకు పోరా

అప్పారావ్ రో ఆపలేరో
ఎప్పుడంటే అప్పుడేరో
అప్పారావ్ రో ఆపలేరో
ఎప్పుడంటే అప్పుడేరో
సరి సరి ఉలిపిరి తెరలను తెరుస్తా
సుబ్బులు ఇస్తా తీపులు
ఆలినేను రో నన్ను చూడరో
వెలగని పుట్ట పగలగొట్టరో
అది మరి ఒకటే ఉన్నదే బంగారీ
దానిని ఎవరికి ఇవ్వనూ

సాస్సా సరిగమ పాప్పా
రిరీ రిగమప దాదా
లపాకీ పాపా దాదా దా
చలాకీ సానీదా
నేనంటే ప్రేమేగా
నీవంతా నాకేనా
సర్వ శాస్త్రములు తెలిసిన శాస్త్రీ
ఓ కామశాస్త్రమున నువ్వే మేస్త్రీ
కానీరా కుస్తీ
చిరు నువ్ సుప్రీమే నీ ప్యారీ నేనేనె
నువ్వోస్తే ఈ పూటా నీకిస్తా నాతోట
చిరంజీవివి యముడికి మొగుడివి ఓ
జిలిబిలి పడతుల ఊహల మొగుడివి
నీతోనే దోస్తీ

జుమ్మా జుమ్మా చుమ్మ చుమ్మా
ఓలమ్మో కావమ్మో ఓటేసేదియ్యాలే
బూతుల్లోకొచ్చేయ్యె ఆ ముద్రే గుద్దెయ్యే
బూతంటావ్ ఏందయ్యో గుద్దేది యాడయ్యో
పైటేసుకు తగలడవే నా పరువే నిలబెట్టే
సెగలే గుప్పించేయ్ సుడులే తిప్పించేయ్
తమకం తయ్యా తయ్ యమకం హొయ్యా హొయ్
రాసలీలల్లో రోజంతా మోత మోతా మోతా

జుమ్మా చుమ్మా ఇమ్మా
జుమ్మా జుమ్మ ఓర్నీ జిమ్మా
జుమ్మా చుమ్మా ఇమ్మా
జుమ్మా జుమ్మా ఓర్నీ జిమ్మా

ఓ చెమ్మా చెమ్మా కమ్మే ఒళ్ళాంతా కాక చెమ్మా
మామామా అప్పు మామా నాతో ఆడించు అష్టాచెమ్మ
కాళ్ళగజ్జ కంకాళమ్మ వేగుచుక్క వెలగపండు
కన్నె యీడు కరగపెట్టుకోమ్మా ఓ పోలిసమ్మా

శృంగారంలో చాటు మాటు లేదు
యవ్వారంలో అడ్డు ఆపు లేదు
ఉల్లాసంలో వేళా పాళా లేదు
సల్లాపంలో అలుపు సలుపు లేదు
అవ్వ అవ్వ అవ్వ అవ్వా
సయ్యాటల్లో సిగ్గూ ఎగ్గు లేదు
బులపాటంలో గుట్టు మట్టు లేదు
పేకాటల్లో అంతూ పొంతు లేదు
గిలిగింతల్లో పిలక గిలక లేదు
అవ్వ అవ్వ నువ్వే నా కిలిమంజారో
అవ్వ అవ్వ హాయిస్తా గిలిగింతల్లో
అవ్వ అవ్వ నీహాయే దాచెయమ్మో
Share This :sentiment_satisfied Emoticon