పరిస్థితులు నీకు అనుకూలంగా | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభరాత్రి


పరిస్థితులు నీకు అనుకూలంగా లేవని
నువ్వు పరిస్థితులకు అనుకూలంగా మారొద్దు
శుభరాత్రి


Get This Quote In Telugu Script  CLCIK HERE
Share This :sentiment_satisfied Emoticon