నువ్వు దేన్ని అందుకోవడానికి కష్టపడకపోతే | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభరాత్రి


నువ్వు దేన్ని అందుకోవడానికి కష్టపడకపోతే

ఏదీ నీకు అందుబాటులోకి రాదు. 

కష్టే ఫలి అని గుర్తు పెట్టుకోవాలి. 

శుభరాత్రి


Get This Quote In English Script  CLCIK HERE

Share This :sentiment_satisfied Emoticon