నువ్వు కోరుకున్న | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభోదయం


నువ్వు కోరుకున్న వాటి కోసం త్యాగాలు చేయకుంటే
నువ్వు కోరుకున్నవే త్యాగం చేయాలి
శుభోదయం


Get This Quote In English Script  CLICK HERE


Share This :sentiment_satisfied Emoticon