చేసే ప్రతి యుద్ధంలో గెలుపును చూడలేం | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభోదయం


చేసే ప్రతి యుద్ధంలో గెలుపును చూడలేం.
కానీ కొన్ని సార్లు ఓడే యుద్ధంలోనూ
గెలుపును ఆస్వాదించవచ్చు.
శుభోదయం 


Get This Quote In English Script  CLCIK HEREShare This :sentiment_satisfied Emoticon