నీ శత్రువు కన్నా | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభోదయం


నీ శత్రువు కన్నా నీ నిర్లక్ష్యం 

నీకు ఎక్కువ కీడు చేస్తుంది

శుభోదయం


Get This Quote In English Script  CLCIK HERE

Share This :sentiment_satisfied Emoticon