నమ్మేలా లేదే సాంగ్ లిరిక్స్ రాజా వారు రాణి గారు (2019) తెలుగు సినిమాAlbum : Raja Vaaru Rani Gaaru
Starring: Kiran Abbavaram, Rahasya Gorak
Music : Jay Krish
Lyrics-Sanapati Bharadwaj Patrudu
Singers :Anurag Kulkarni 
Producer: Manovikas D
Director: Ravi Kiran Kola

Year: 2019
English Script lyrics CLICK HERE
నమ్మేలా లేదే, కల కాదే, మనసే మేఘమాయే...
కమ్మేసిందేదో ఒక హాయే, చినుకే భారమాయే..
ఇయ్యాలనున్న గాని ఉయ్యాలలూగేటి మేఘమా!
జాగెందుకే సరాసరి పంపించు చిన్నారి చినుకునీ 
నా పెదవికి కనులతో కలహమా!,
నా మనసుని వదలవే బిడియమా!..

సీత చూపే , రామబాణం అయినదేమో కదా!
దారేదీ లేక నవ్వుతూనే నలుగుతోంది ఎదా!
నా మనసుని కోసే సుతారమా , కాసేపైనా ఆగుమా!!
ఓ కాలమా, వేళాకోళమా జంటై ఉంటే నేరమా!!

నా పెదవికి కనులతో కలహమా!,
నా మనసుని వదలవే బిడియమా!..


పల్లెటూరే పర్ణశాలై వెలుగుతోంది ఎలా!!
గుమ్మాన్ని దాటే ఒలిపిరల్లే తుళ్ళిరాకే ఇలా!!
నా నడకని ఆపే నిదానమా ,నీదే నాదం నాట్యమా!
ఓ దూరమా, నాతో వైరమా , తారాతీరం చేరుమా...

నా పెదవికి కనులతో కలహమా !,

నా మనసుని వదలవే బిడియమా!..


Share This :sentiment_satisfied Emoticon