మదిలో విరిసే తీయని రాగం సాంగ్ లిరిక్స్ రెండు కుటుంబాల కథ (1970) తెలుగు సినిమా


Album : Rendu Kutumbala Katha

Starring:Krishna, Vijayanirmala
Music : Madhavapeddi Suresh, S Rajeswar rao
Lyrics-Dasaradhi 
Singers :P Suseela
Producer: V.S.Gandhi
Director: C.S.Rao
Year: 1970

English Script Lyrics CLICK HERE


ఆ.. ఆ... ఆ...
ఆ.. ఆ... ఆ.. ఆ.. ఆ.. ఆ...

మదిలో విరిసే తీయని రాగం
మైమరపించేనూ...
ఏవో మమతలు పెంచేనూ

మదిలో విరిసే తీయని రాగం
మైమరపించేనూ...
ఏవో మమతలు పెంచేనూ

అల్లరి చేసే పిల్లగాలి
మల్లెలు నాపై చల్లు వేళ
అల్లరి చేసే పిల్లగాలి
మల్లెలు నాపై చల్లు వేళ

కోరికలన్నీ ఒకేసారి ఎగసీ..
ఆ.. ఆ.. హా.. ఆ.. ఆ..
కోరికలన్నీ ఒకేసారి ఎగసి
ఆకాశంలో హంసల రీతి
హాయిగ సాగేనులే...

మదిలో విరిసే తీయని రాగం
మైమరపించేనూ...
ఏవో మమతలు పెంచేనూ

పరవశమంది పాట పాడి
గానలహరిలో తేలి ఆడి
పరవశమంది పాట పాడి
గానలహరిలో తేలి ఆడి 

హృదయములోనా
వసంతాలు పూయా
హృదయములోనా
వసంతాలు పూయా
కన్నులలోనా
వెన్నెల కురియా
కాలము కరగాలిలే

మదిలో విరిసే తీయని రాగం
మైమరపించేనూ
ఏవో మమతలు పెంచేనూ
Share This :sentiment_satisfied Emoticon