నాయకుడంటే | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | మంచి మాట

label

నాయకుడంటే నమ్మదగిన వాడు కానీ 

నమ్మించే వాడు కాదు - రామ్ పోతురాజు Get This Quote In English Script  CLICK HERE
Share This :sentiment_satisfied Emoticon