విజయం కంటే అపజయమే | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభరాత్రి


విజయం కంటే అపజయమే జీవితానికి
గుణపాఠం చెప్తుంది ..శుభరాత్రి Get This Quote In English Script CLICK HERE
Share This :sentiment_satisfied Emoticon