ఎంత కొత్తగుంది ప్రేమలోన సాంగ్ లిరిక్స్ మౌనమే ఇష్టం (2019) తెలుగు సినిమా


Album : Mouname Ishtam

Starring: Ram Kartheek, Parvathi Arun
Music : Vivek Mahadeva
Lyrics-Purnachary
Singers :Sooraj santhosh, Nayana nair 
Producer: Asha Ashok
Director: Ashok Koralath
Year: 2019

English Script LYrics CLICK HeRE


ఎంత కొత్తగుంది ప్రేమలోన 
ఏమయిందో నాకు ఇంతలోన 
ఎందుకో ఈ వేళ ఉన్నదే ఎదోలా 
ఎంత కొత్తగుంది ప్రేమలోన 
ఏమయిందో నాకు ఇంతలోన 
ఎందుకో ఈ వేళ ఉన్నదే ఎదోలా 
ఎంత కొత్తగుంది ప్రేమలోన 
ఏమయిందో నాకు ఇంతలోన 

తీపి కబురేదో చెవిని తాకేలా 
లోపలేమూలో ఊపిరాపేలా 
చల్లగాలుల్లో శ్వాసై ఇలా 
నన్ను తాకేసి వెళ్తావలా 
కన్ను దాటేసి నువ్వై కలా 
నిదురలో మళ్ళీ పుడతావేలా 
రాయభారాలు నీ చూపులా
రాయలేనంతగా 
వేల రంగుల్లో హరివిల్లులా 
అల్లి నలువైపులా 
నీవునాకంటూ తోడు నీవుంటు
నేను నీ వెంట సాగాలి నీలో సగమై

మనసులో మాట మోమాటమై 
బయటపడలేని ఆరాటమై 
పెదవిలో నవ్వు నీకోసమై 
ఏదలయే నీకు ఆవాసమై 
నిన్నలో మొన్నలో నేనిలా లేనుగా
నువ్వని నేనని వేరుగా 
ఎన్నడూ చూడని నన్ను నే చూడగా 
మాటలే మౌనమై పోయేగా
దారులే మారి నీ వైపుగా 
తారు మారాయిలే ఇకా 
అడుగులే బరువులే అవ్వగా
చేరువయ్యాగ ఏం తోచకా 
నేననే భావనే నీవుగా 
మారే నా ప్రేమగా
ఎన్నడూ లేనిదే కొత్తగా
నీదే ఆలోచనా 
నీకు నా దూరం
నువ్వు నా తీరం 
ఏకమవ్వాలి మనమిద్దరం
  
Share This :sentiment_satisfied Emoticon