భలె భలె భలె భలె పెదబావ సాంగ్ లిరిక్స్ బాలభారతం (1972) తెలుగు సినిమా


Album : Bala Bharatam

Starring: Kanta Rao, Anjali Devi
Music : Saluri Rajeshwara Rao
Lyrics-Arudra
Singers :Ar Eeswari
Producer: Mahija Prakasa Rao
Director: Kamalakara Kameshwara Rao
Year: 1972
English Script Lyrics CLICK HEre


భలె భలె భలె భలె పెదబావ
భళిర భళిర ఓ చిన్నబావా
కనివిని ఎరుగని విడ్డూరం
సరిసాటిలేని మీ ఘనకార్యం
భలె భలె భలె భలె పెదబావ
భళిర భళిర ఓ చిన్నబావా

మీరు నూరుగురు కొడుకులు
ఆహ మారు మ్రోగు చలి పిడుగులు
మీరు నూరుగురు కొడుకులు
ఆహ మారు మ్రోగు చలి పిడుగులు
మట్టితెచ్చి గంభీర గుట్టలేసి
జంభారి పట్టపేన్గు
బొమ్మచేయు ఘటికులు
ఆహా జంభారి పట్టపేన్గు
బొమ్మచేయు ఘటికులు
వీరాధివీరులైన, శూరాతి శూరులైన
మీ కాలి గోటికి చాలరు

భలె భలె భలె భలె పెదబావ
భళిర భళిర ఓ చిన్నబావా

దైవమేది వేరు లేదు తల్లికంటె..
ఆ తల్లి కోర్కె తీర్చువారె బిడ్డలంటె
ఏ తల్లి నోచలేదు ఇంతకంటె
ఆహా ఏ తల్లి నోచలేదు ఇంతకంటె
ఈ మాటకల్ల కాదు
ఈ రేడు జగములందు
మీలాంటివాళ్ళు ఇంక పుట్టరంటే

భలె భలె భలె భలె పెదబావ
భళిర భళిర ఓ చిన్నబావా

మేళాలు తాళాలు ముత్యాల ముగ్గులు
రతనాల గొడుగులు సంబరాలు
ఆ మేళాలు తాళాలు ముత్యాల ముగ్గులు
రతనాల గొడుగులు సంబరాలు
ఊరంత పచ్చని తోరణాలూ
వీరణాలూ తందనాలూ
ఊరంత పచ్చని తోరణాలూ
వీరణాలూ తందనాలూ
ఊరేగే వైభవాలు బంగారు వాయినాలు
ఆనందభరితమౌను జీవితాలు

భలె భలె భలె భలె పెదబావ
భళిర భళిర ఓ చిన్నబావా
కనివిని ఎరుగని విడ్డూరం
సరిసాటిలేని మీ ఘనకార్యం
Share This :sentiment_satisfied Emoticon