సంపద్దోయ్ నన్నే సాంగ్ లిరిక్స్ సెవెన్ 7 (2019) తెలుగు సినిమాAlbum : 7 (Seven)

Starring: Rahman, Regina Cassandra, Havish, Nandita Swetha, Aditi AryaAnisha Ambrose, Pujitha Ponnada and Tridha Choudhury
Music : Chaitan Bharadwaj
Lyrics-Subham Viswanadh
Singers :Madhushree
Producer: Ramesh Varma
Director: Nizar Shafi

Year: 2019

TeluguScript Lyrics CLICK HERE

సంపద్దోయ్ నన్నే 
మీసమంటి సూదితో 
అందగాడా 
సూడద్దోయ్ నన్నే 
కోడె ఈడు చూపుతో 
తుంటరోడా 
సుట్టుపక్కలున్న వాళ్ళు 
సద్దు సేత్తె ఒప్పుకోరు 
రెచ్చగొట్టమాకు నన్నే
ఊరంతా గోలేనా..ఆఆ.. 
నీ మాయలోనే తేలానే నేనే 
కౌగిలింతలో ఇంకనిన్ను నన్ను 
ఇద్దరంటె పిచ్చోళ్ళే 

పచ్చ బొట్టులాగా నిన్ను 
అంటుకుంటినోయ్ 
చూసుకుంటినోయ్  
దాచుకుంటినోయ్ 
నిన్నీ జన్మలో 
కుంకుం బొట్టులా 
పెట్టుకుంటినోయ్ 
గుండె గుళ్ళో 
మాటే ఇస్తున్నా 

సంపద్దోయ్ నన్నే 
మీసమంటి సూదితో 
అందగాడా 
సూడద్దోయ్ నన్నే 
కోడె ఈడు సూపుతో 
తుంటరోడా 

ఆకువక్క పంటలే 
సిగ్గు బుగ్గ పండెలే 
పెదాలలో తూరుపంతా 
వాలిందిలే 
రెండు రెక్కలొచ్చి 
తేలి తేలి పోదామా 
సన్నజాజల్లె మారి 
వాడిపోదామా 
చచ్చి పుట్టాలే ఇవ్వాళ్ళే 
లోలో చూడు దాగుంది నువ్వే
పత్తి లాంటి నన్నే 
ఒత్తి చేసినావులే 
దీపమల్లె 
చూసుకుంటా ఇంక 
నిన్ను నేను 
ఇంటిముంగిట 

పచ్చ బొట్టులాగా నిన్ను 
అంటుకుంటినోయ్ 
చూసుకుంటినోయ్  
దాచుకుంటినోయ్ 
నిన్నీ జన్మలో 
కుంకుం బొట్టులా 
పెట్టుకుంటినోయ్ 
గుండె గుళ్ళో మాటే ఇస్తున్నా 

చల్లా చల్లా గాలులే 
పిల్లి మొగ్గలేసెలే 
అల్లి బిల్లి ఆశలన్నీ నీవల్లనే
చేతి గాజు లాగ మార్చి 
నిన్ను ఉంచెయనా
కాలి మెట్టెల్లే నిన్ను 
చుట్టి పెట్టేయ్ నా 
పిల్ల బంగారే హయ్యారే 
నాలో చూడు నిండుంది నువ్వే 
గాజు బొమ్మ మీద 
దిష్టి చుక్క నువ్వెలే 
వెన్నెలల్లే మారిపోరా
ఆడుకుంటా నేను 
చంటి పాపలా 

పచ్చ బొట్టులాగా నిన్ను 
అంటుకుంటినోయ్ 
చూసుకుంటినోయ్  
దాచుకుంటినోయ్ 
నిన్నీ జన్మలో 
కుంకుం బొట్టులా 
పెట్టుకుంటినోయ్ 
గుండె గుళ్ళో మాటే ఇస్తున్నా 

Share This :sentiment_satisfied Emoticon