సింధూరపువ్వా తేనె చిందించరావా సాంగ్ లిరిక్స్ సింధూర పువ్వు (1988) తెలుగు సినిమా


Album : Sindhura Puvvu

Starring: Ramki, Nirosha, Vijaykanth
Music : Manoj Jyan
Lyrics-Raja Sri
Singers :S.P.Balu, Chitra 
Producer: Krishna Reddy
Director: Appa Vasan
Year: 1988
English Script Lyrics CLICK HERE

సింధూరపువ్వా తేనె చిందించరావా
చిన్నారి గాలి సిరులే అందించరావా
కలలే విరిసేనే కధలే పాడేనే
ఒక నదివొలే ఆనందం ఎద పొంగెనే ఏ ఏ ఏ ఏ
ఓ సింధూరపువ్వా తేనె చిందించరావా
చిన్నారి గాలి సిరులే అందించరావా

ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఉం ఉం ఒహొహొ ఓ
కమ్మని ఊహలు కలలకు అందం వీడని బంధం కాదా
గారాల వెన్నెల కాసే సరాగాల తేలి
కమ్మని ఊహలు కలలకు అందం వీడని బంధం కాదా
గారాల వెన్నెల కాసే సరాగాల తేలి
అందాల సందడి చేసే రాగాలనేలి

సింధూరపువ్వా తేనె చిందించరావా
చిన్నారి గాలి సిరులే అందించరావా

మాటల చాటున నాదం నువ్వే తీయని పాట నేనే
మధుమాస ఉల్లసాలే పలికించేనే
మాటల చాటున నాదం నువ్వే తీయని పాట నేనే
మధుమాస ఉల్లసాలే పలికించేనే
మురిపాలు చిందే హృదయం కోరేను నిన్నే

సింధూరపువ్వా తేనె చిందించరావా
చిన్నారి గాలి సిరులే అందించరావా

అలలై పొంగే ఆశలతోటి ఊయలలూగే వేళ
నా చెంత తోడై నీడై వెలిసావు నీవే
అలలై పొంగే ఆశలతోటి ఊయలలూగే వేళ
నా చెంత తోడై నీడై వెలిసావు నీవే
రాగాలు ఆలపించి పిలిచావు నువ్వే

సింధూరపువ్వా తేనె చిందించరావా

చిన్నారి గాలి సిరులే అందించరావా

Share This :sentiment_satisfied Emoticon