మేడిన్ ఆంధ్ర స్టూడెంట్ సాంగ్ లిరిక్స్ తమ్ముడు (1999) తెలుగు సినిమా


Album: Thammudu

Starring:Pawan Kalyan, Preity Zingania
Music:Ramana Gogula
Lyrics-Chandrabose
Singers :Ramana gogula
Producer:Sivarama Krishna B.
Director:P A Arun Prasad 
Year: 1999
English Script Lyrics Click Hereతేరారర తారారే రారర తారారేరా
తేరారర తారారే రారర తారారేరా

తేరారర తారారే రారర తారారేరా
తేరారర తారారే రారర తారారేరా

దిగిదిగితకతక దిగిదిగి తకతక దిగిదిగి తకతకతా
హోయ్ మేడిన్ ఆంధ్ర స్టూడెంట్ అంటే అర్థం వివరిస్తా
నలిగిన డ్రెస్సు కొంత చెదిరిన క్రాపూ కొంత
ఎవరూ అనుకోనంత వింతగ ఉంటే చల్తా

హే దిగిదిగితకతక దిగిదిగి తకతక దిగిదిగి తకతకతా
అరె మేడిన్ ఆంధ్ర స్టూడెంట్ అంటే అర్థం వివరిస్తా
నలిగిన డ్రెస్సు కొంత చెదిరిన క్రాపు కొంత
ఎవరూ అనుకోనంత వింతగ ఉంటే చల్తా

హే లవ్లీ గర్ల్సే మా టార్గెట్
రిస్కెంతున్నా we don't care
Speed and fast అను సూత్రంతోనే
సెన్సేషనే సృష్టిస్తాం
మా స్టూడెంట్ లైఫే గ్రేటంటూ
మా సాటెవరూ మరి లేరంటూ
తను తలచిన పనిని తప్పక చేసే
ఆంద్రా స్టూడెంట్ కింగంటారో

హే... దిగిదిగితకతక దిగిదిగి తకతక దిగిదిగి తకతకతా
అరె మేడిన్ ఆంధ్ర స్టూడెంట్ అంటే అర్థం వివరిస్తా
నలిగిన డ్రెస్సు కొంత చెదిరిన క్రాపు కొంత
ఎవరూ అనుకోనంత వింతగ ఉంటే చల్తా

హే దిగిదిగితకతక దిగిదిగి తకతక దిగిదిగి తకతకతా
అరె మేడిన్ ఆంధ్ర స్టూడెంట్ అంటే అర్థం వివరిస్తా
నలిగిన డ్రెస్సు కొంత చెదిరిన క్రాపు కొంత
ఎవరూ అనుకోనంత వింతగ ఉంటే చల్తా

Rough and tough ఏ మా నైజం
రఫ్ఫాడైడం mannerism
Fashion world guys మేమని
మురిసే మీతో ఛాలెంజ్ చేస్తాం
హైటు వెయిటూ వేస్టంటూ
మా హార్టులో గట్సే బెస్టంటూ
ఈ కాలం హీరో ఆజాను బాహుడు
అవనక్కర్లేదనిపిస్తారో...

Hey... Come and get
Hey... Come and get
Hey...

దిగితకతక దిగిదిగి తకతక దిగిదిగి తకతకతా
హేయ్ మేడిన్ ఆంధ్ర స్టూడెంట్ అంటే అర్థం వివరిస్తా
నలిగిన డ్రెస్సు కొంత చెదిరిన క్రాపు కొంత
ఎవరూ అనుకోనంత వింతగ ఉంటే చల్తా

హే దిగిదిగితకతక దిగిదిగి తకతక దిగిదిగి తకతకతా
మేడిన్ ఆంధ్ర స్టూడెంట్ అంటే అర్థం వివరిస్తా
నలిగిన డ్రెస్సు కొంత చెదిరిన క్రాపు కొంత
ఎవరూ అనుకోనంత వింతగ ఉంటే చల్తా

డిస్కోథెక్ లో rap and pop
Every sweep లో లాలిపాప్
Shock and spark అనే సీక్రెట్ తో
మీ చిలకల మనసులు దోచేస్తాం
మా daring dashing చూపించి
Dearest darling అనిపించి
తన దిల్లుకు నచ్చిన లవరొకురుంటే
రాకెట్ స్పీడ్ తో పోతుంటారో
Hey...
Share This :sentiment_satisfied Emoticon