కులాసా రాదోయ్ రమ్మంటే సాంగ్ లిరిక్స్ అన్నపూర్ణ (1960) తెలుగు సినిమా

label


Album : Annapurna

Starring: Chilakalapudi Seetha Rama Anjaneyulu, Jamuna
Music : Susarla Dakshinamurthi
Lyrics-Arudra 
Singers :Jikki -Krishnaveni
Producer: V. B. Rajendra Prasad
Director: V. Madhusudan Rao
Year: 1960

English Script Click Here
కులాసా రాదోయ్ రమ్మంటే 
మజాకా కాదోయ్ వలపంటే 
ఖలేజా అంటూ వుండాలోయ్ రాజా 
అదుంటే ఎపుడూ నిన్ను ఎడబాయనోయ్ 

కులాసా రాదోయ్ రమ్మంటే 
మజాకా కాదోయ్ వలపంటే 
ఖలేజా అంటూ వుండాలోయ్ రాజా 
అదుంటే ఎపుడూ నిన్ను ఎడబాయనోయ్ 

గులాబీ చక్కదనం 
జిలేబీ తియ్యదనం
చలాకీ సొగసుల లేతదనం
కలసిన యవ్వనం
గులాబీ చక్కదనం 
జిలేబీ తియ్యదనం
చలాకీ సొగసుల లేతదనం
కలసిన యవ్వనం
నీదే చేసెద అందమూ 
నీకూ నాకూ బంధమూ.. 
పోనోయ్.. పొమ్మంటే.. 
నీదే చేసెద అందమూ 
నీకూ నాకూ బంధమూ.. 
పోనోయ్.. పొమ్మంటే.. 

కులాసా రాదోయ్ రమ్మంటే 
మజాకా కాదోయ్ వలపంటే 
ఖలేజా అంటూ వుండాలోయ్ రాజా 
అదుంటే ఎపుడూ నిన్ను ఎడబాయనోయ్ 
   
వయ్యారం ఒలికిస్తా
హుషారు కలిగిస్తా 
వరించి నీచే వలపిస్తా 
వోహో అనిపిస్తా 
వయ్యారం ఒలికిస్తా
హుషారు కలిగిస్తా 
వరించి నీచే వలపిస్తా 
వోహో అనిపిస్తా 
రావాలనుకుని వచ్చావు 
యిక పోవాలన్నా పోనీను
మనసోయ్ నీవంటే 
రావాలనుకుని వచ్చావు 
యిక పోవాలన్నా పోనీను
మనసోయ్ నీవంటే 

కులాసా రాదోయ్ రమ్మంటే 
మజాకా కాదోయ్ వలపంటే 
ఖలేజా అంటూ వుండాలోయ్ రాజా 
అదుంటే ఎపుడూ నిన్ను ఎడబాయనోయ్ 
Share This :sentiment_satisfied Emoticon