అందానికి అందం నేనే సాంగ్ లిరిక్స్ చివరకు మిగిలేది (1960) తెలుగు సినిమా


Album : Chivaraku Migiledi

Starring:K. Savithri, Kanta Rao, Prabhakar Reddy 
Music :Aswathama
Lyrics-Malladi Rama Krishan Sastry
Singers :Jamuna Rani
Producer:Purushotham Reddy Vuppunuthula
Director:Gutha Ramineedu
Year: 1960

English Click Here

అందానికి అందం నేనే 
జీవన మకరందం నేనే 
అందానికి అందం నేనే 
జీవన మకరందం నేనే
తీవెకు పూవును నేనే 
పూవుకు తావిని నేనే
తీవెకు పూవును నేనే 
పూవుకు తావిని నేనే 
ధరణి అమరధామమయే 
ఆనందము నేనే 

అందానికి అందం నేనే 
జీవన మకరందము నేనే

వాలు కనుల చూపులే 
చెంగల్వ తోరణాలు 
వాలారు చిరునవ్వులే..లే..
వన్నె విరుల హారాలు 
నా మేనే..ఏ..మెరుపు తీవ 
నగు మోమే..ఏ..చందమామ
నా మేనే మెరుపు తీవ
నగు మోమే చందమామ 
నవరసాల సమ్మోహ 
సమ్మేళన నేనే

అందానికి అందం నేనే 
జీవన మకరందము నేనే

మలయానిల..లాలనలో 
పదే పదే..పరవశమై
మలయానిల..లాలనలో 
పదే పదే..పరవశమై 
గానమేలు ఎలకోయిల 
గళ మధురిమ నేనే 
గానమేలు ఎలకోయిల 
గళ మధురిమ నేనే
మాయని తియ్యందనాలు 
మన వరాలే 
అవలీలగా..జగమేలగా 
అవలీలగా..జగమేలగా 
నవచైతన్య సమ్మోహ 
సమ్మేళన నేనే 

అందానికి అందం నేనే 
జీవన మకరందం నేనే 
అందానికి అందం నేనే 

జీవన మకరందం నేనే 
Share This :sentiment_satisfied Emoticon