నాలో నీకు నీలో నాకు సెలవేనా సాంగ్ లిరిక్స్ MR మజ్ను (2019) తెలుగు సినిమా

label

Album : Mr. Majnu
Starring: Akhil, Nidhi Agarwal
Music : SS Thaman
Lyrics-Sri Mani
Singers :Shreya Ghoshal, Kaala Bhairava
Producer: BVSN Prasad
Director: Venky Atluri
Year: 2018
ఈ పాట ఇంగ్లీష్ లో పొందడం కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి 


నాలో నీకు నీలో నాకు సెలవేనా
ప్రేమే కానీ ప్రేమే 
వదులుకుంటున్నా
నీ కబురింక విననంటున్న 
హృదయానా
నువ్వే నిండి ఉన్నావంది 
నిజమేనా
నాకే సాధ్యమా నిన్నే మరువడం
నాదే నేరమా నిన్నే కలువడం
ప్రేమను కాదనే బదులే ఇవ్వడం
ఏదో ప్రశ్నలా నేనే మిగలడం

గాయం చేసి వెళ్తున్నా
గాయం లాగ నేనున్నా
ప్రాయం ఇంత చేదై మిగిలేనా
గమ్యం చేరువై ఉన్నా
తీరం చేరలేకున్నా
దూరం ఎంత జాలే చూపినా

నాలో నీకు నీలో నాకు సెలవేనా
ప్రేమే కానీ ప్రేమే 
వదులుకుంటున్నా

ఓ నవ్వే కళ్లతో బ్రతికేస్తానుగా
నవ్వుల వెనక నీరై 
నువ్వని చూపక
తియ్యని ఊహల కనిపిస్తానుగా
ఊహల వెనుక భారం 
ఉందని తెలుపక

నువ్వని ఎవరిని 
తెలియని గుర్తుగా
పరిచయం జరగనే 
లేదంటానుగా

నటనైపోదా బ్రతుకంతా
నలుపైపోదా వెలుగంతా
అలుపే లేని ఆటే చాలిక
మరిచే వీలు లేనంతా
పంచేసావు ప్రేమంతా
తెంచెయ్‌మంటే 
సులువేం కాదుగా

మనసులే కలవడం 
వరమా శాపమా
చివరికి విడువడం 
ప్రేమా న్యాయమా
Share This :
avatar
Anonymous

ఈ పనికిమాలిన పుచ్చలకాయ లిరిక్స్ వింటే నవ్వు వస్తుంది.

delete 20 January 2019 at 19:49sentiment_satisfied Emoticon