జాజి మల్లీ తోటలోనా ఊసులాడే సాంగ్ లిరిక్స్ నిను చూడక నేనుండలేను (2002) తెలుగు సినిమా

Album:Ninu Choodaka Nenundalenu 

Starring:Sachiin, Bhavna Pani
Music :Ilaiyaraaja
Lyrics-Kulasekhar
Singers :Shreya Ghoshal, Tippu
Producer:J. M. Joshi
Director:R. Srinivas

Year: 2002


ఈ లిరిక్స్ ఇంగ్లీష్ ఫాంట్స్ లో పొందండి :: ENGLISH SCRIPT

జాజి మల్లీ తోటలోనా ఊసులాడే గోరువంకా
జాజి మల్లీ తోటలోనా ఊసులాడే గోరు మైనా
ఎవరని అడగకే ఉన్న మాట చెప్పలేనే ఈ లహిరి లో
జాజి మల్లీ తోటలోనా
జాజి మల్లీతోటలోనా ఊసులాడే గోరు మైనా
జాజి మల్లీ తోటలోనా ఊసులాడే గోరు మైనా
ఎవరని అడగకే ఉన్న మాట చెప్పలేనే ఈ లహిరి లో
జాజి మల్లీ తోటలోనా
రోజు చూస్తువున్నా స్నేహంగానే ఉన్న చెప్పలేనే ఎందుకో మరి
నాలో తానే ఉన్నా అంతా చూస్తూ ఉన్నా అందుకోడే ఇంత ప్రేమని
ఏ నీలి మేఘానితో రాయాలి నా ప్రేమని
ఏ పూల రాగాలతో పంపాలి ఆ లేఖని
మనసేమో క్షణమైన ఒక చోట ఉండదే
జాజి మల్లీ తోటలోనా ఊసులాడే గోరు మైనా
జాజి మల్లి తోటలోనా
అమ్మా బాబు అన్నా నువ్వే దారి అన్నా చిన్న మాట గొంతు దాటదే
మాటే రాదంటున్నా దారే లేదంటున్నా గుండె చాటు ప్రేమ ఆగదే
ఏ ఊహల్లుయ్యాలలో నా ఆశ తీరేదెలా
ఈ గాలి కౌగిల్లలొ నా మాట చేరేదెలా
ఎవరైనా తెలపాలి మదిలోన బాధని
జాజి మల్లీతోటలోనా ఊసులాడే గోరు మైనా
జాజి మల్లీ తోటలోనా ఊసులాడే గోరు మైనా
ఎవరని అడగకే ఉన్న మాట చెప్పలేనే ఈ లహిరి లో
జాజి మల్లీ తోటలోనా
Share This :sentiment_satisfied Emoticon