ప్రియతమా తెలుసునా సాంగ్ లిరిక్స్ జయం (2002) తెలుగు సినిమా


Album : Jayam

Starring: Nithin, Sadha
Music :RP. Patnaik
Lyrics-Kulasekhar
Singers :RP Patnayak, Usha
Producer:Teja
Director: Teja
Year: 2002ప్రియతమా తెలుసునా నా మనసు నీదేనని
హృదయమా తెలుపనా నీకోసమే నేనని
కనుపాపలో రూపమే..నీవని
కనిపించని భావమే..ప్రేమని

ప్రియతమా తెలుసునా నా మనసు నీదేనని
ప్రియతమా తెలుసునా..

చిలిపి వలపు బహుశా హొహో
మన కథకు మొదలు తెలుసా హొహో
దుడుకు వయసు వరస హుహు
అరె ఎగిరిపడకే మనసా హుహు
మనసులో మాట చెవినెయ్యాలి సరసకే చేరవా
వయసులో చూసి అడుగెయ్యాలి సరసమే ఆపవా
నీకు సందేహమా..ఆఅ..ఆఅ..ఆహా..

ప్రియతమా తెలుసునా నా మనసు నీదేనని
ప్రియతమా తెలుసునా..

తకిట తదిమి తకిట తదిమి తందాన
హృదయ లయల జతుల గతుల తిల్లాన
తకిట తదిమి తకిట తదిమి తందాన
హృదయ లయల జతుల గతుల తిల్లాన

మనసు కనులు తెరిచా హొహో
మన కలల జడిలో అలిశా హొహో
చిగురు పెదవినడిగా హుహు
ప్రతి అణువు అణువు వెతికా హుహు
మాటలే నాకు కరువయ్యాయి కళ్ళలో చూడవా
మనసులో భాష మనసుకు తెలుసు నన్నిలా నమ్మవా
ప్రేమ సందేశమా..ఆఅ..ఆఅ..ఆహా..

ప్రియతమా తెలుసునా నా మనసు నీదేనని
హృదయమా తెలుపనా నీకోసమే నేనని
కనుపాపలో రూపమే..నీవని
కనిపించని భావమే..ప్రేమని
Share This :sentiment_satisfied Emoticon