చందా..ఓ చందా (Sad)సాంగ్ లిరిక్స్Album: Panchadara Chilaka

Starring: Srikanth Meka, Kousalya, Prithvi

Music : SA Raj Kumar

Lyrics-Sirivennela

Singers : SP Balu 

Producer:C. Surendra Raju

Director:Kodi Ramakrishna

Year: 1999

English Lyrics


వెలుగున నవ్వుతూ సుధలను చిలికుతూ మధనము జరిగినది

అమృతకళశము కడలిని విడిచి గగనము చేరినది

పాలగుండెలో జ్వాల రేపిన తీపి జ్ఞాపకం

కంటినీటితో ఆపలేని మంటైన జీవితం

మసలిపోయినా, మసైపోయినా మరలి రాదుగా మాయమైన ఆ పంచదార చిలక

నీట్టూర్పులే నా ఊపిరని..తడినవ్వులే నా తలరాతలని

శాసించిన మోహిని తాను అని

ఈ జన్మకు చేరువ కాను అని

తను కరిగిపోయినా నా పంచదార చిలక

చందా..ఓ చందా  

Share This :sentiment_satisfied Emoticon