ప్రేమ అంటే | లవ్ కోట్స్ | Aarde Lyrics

label

 

ప్రేమ అంటే ఒక వ్యక్తి దగ్గర నుండి నేర్చుకునే పని కాదు
మరొకరికి ఇచ్చే వస్తువు అంతకన్నా కాదు
ప్రేమ అంటే  మన మనస్సులో విరబూసిన 
అందమైన భావాల కలయికే ప్రేమ

                                                                                    - రామ్ పోతురాజు

Download This Video  Quote

Get This Quote in English Fontsnammakam, telugu quotes inspirational, telugu quotes about love, telugu quotes about parents, telugu quotes about life aarde lyrics, telugu quotes about friendship, telugu quotes about education, telugu quotes about mother, Aarde Lyrics telugu quotes, telugu quotes about time, telugu quotes about attitude, telugu quotes about
Quotes

Telugu Quotes

Good Morning Quotes 

Share This :sentiment_satisfied Emoticon