నా కోసం మారావా నువ్వూ సాంగ్ లిరిక్స్ బంగార్రాజు (2022) తెలుగు సినిమా | Aarde Lyrics

naa kosam nenu asale lenu antuna, naa kosam whatsapp status, yesu kosam naa asha, a devudu nakosam annaga puttadu song download, ayya naa kosam, a devudu nakosam annaga, naa kosam bangarraju song,

Album : Bangarraju


Starring: NagarjunaNaga ChaitanyaKrithi Shetty

Music : Anup Rubens

Lyrics-Balaji

Singers :Sid Sriram 

Producer: Zee Studios, Annapurna Studios 

Director: Kalyan Krishna Kurasala

Year: 2022


English Script Lyrics Click Here
నా కోసం మారావా నువ్వూ సాంగ్ లిరిక్స్


కొత్తగా నాకేమయ్యిందో

వింతగా ఏదో మొదలయ్యిందో

అంతగా నాకర్ధం కాలేదే


మెరుపులా నీ చూపేమందో

చినుకులా నాపై వాలిందో

మనసిలా నీవైపే తిరిగిందే


ఇంకో ఆశ రెండో ధ్యాస

లేకుండా చేశావు

మాటల్లేని మంత్రం వేసి

మాయలోకి తోశావూ


నా కోసం మారావా నువ్వూ

లేక, నన్నే మార్చేశావా నువ్వూ

నాకోసం మారావా నువ్వూ

లేక, నన్నే మార్చేశావా నువ్వూ


ఓ, నవ్వులే చల్లావు

పంచుకోమన్నావు

తొలకరి చిరుజల్లై నువ్వూ

కళ్లకే దొరికావు… రంగుల మెరిసావు

నేలపై హరివిల్లా నువ్వూ


నిన్నా మొన్నల్లో ఇల్లా లేనే లేనంటా

నీతోనే ఉంటే ఇంకా ఇంకా బాగుంటా

మాటల్లోని మారాలన్నీ

మంచులాగ మార్చావు


నీకోసం మారానే నేనూ

నీతో నూరేళ్లు ఉండేలా నేనూ

నీకోసం మారానే నేనూ

నీతో నూరేళ్లు ఉండేలా నేనూ


ఓ, మాటలే మరిచేలా

మౌనమే మిగిలేలా

మనసుతో పిలిచావా నన్నూ

ఓ ఓఓ, కన్నులే అడిగేలా

చూపులే అలిసేలా

ఎదురుగా నిలిపావా నిన్నూ


పైకే నవ్వేలా లోకం అంతా నువ్వేలా

నాకే ఈవేళా నేనే నచ్చా నీ వల్లా

మోమాటాలే దూరం చేసే

మాట నీకు చెప్పేలా


ఓ ఓఓ, నీ వెంటే ఉంటున్నా నేనూ

నువ్వే లేకుంటే ఉంటానా నేనూ

నీ వెంటే ఉంటున్నా నేనూ

నువ్వే లేకుంటే ఉంటానా నేనూ

Share This :sentiment_satisfied Emoticon