మౌనమా ఓ మౌనమా సాంగ్ లిరిక్స్ నాన్న‌ నేను నా బాయ్ ఫ్రెండ్స్ (2016) తెలుగు సినిమా

 


Album : Naanna Nenu Naa Boyfriends


Starring:Rao Ramesh, Hebah Patel, Tejaswi Madivada, Ashwin, Parvateesam, Noel Sean
Music :Sekhar Chandra
Lyrics-Kasarla Shyam, Bhaskarbatla
Singers :Prakash Parighosh
Producer:Sri Venkateshwara Creations & Lucky Media
Bhaskar Bandi: Bhaskar Bandi
Year: 2016

English Script Lyricsమౌనమా ఓ మౌనమా మాటలేదుగా 

పాదమా ఓ పాదమా బాటలేదుగా 

తొలి ప్రేమలోని ఆటలో గెలిచావు నీవు హాయిగా 

ఆ ప్రేమలేని చోటులో నిలిచావు నేడు రాయిగా

గుండె చప్పుడు ఆగిపోతుందే 

కంటినీరు పొంగిపోతుందే 

కాలమిట్ట మారిపోతుందే పారి పోతుందే చేయి జారి పోతుందే 

ఆశ ఆవిరై పోతుందే 

శ్వాస భారమై పోతుందే 

ప్రేమ మాయమై పోతుందే పారి పోతుందే చేయి జారి పోతుందే

వెలుగులలో నువ్వు మునకేసి చీకటి తీరం చేరావే 

చిరునవ్వే నువ్వు ఉరితీసి బాధకు ఊపిరి పోసావే 


సరదా సరదా స్వేచ్ఛను తెంచి సంకెలలాగా మార్చావే 

జతగా బ్రతికే బదులే వెతికి జవాబు లేనట్టి ప్రశ్నల్లె మిగిలావే

గుండె చప్పుడు ఆగిపోతుందే 

కంటినీరు పొంగిపోతుందే 

కాలమిట్ట మారిపోతుందే పారి పోతుందే చేయి జారి పోతుందే

తప్పు ఉప్పెనై పోతుందే 

ప్రేమ తప్పుకువెళ్లి పోతుందే 

తల్లకిందులై పోతుందే ఆరి పోతుందే తెల్లారి పోతుందే


నేరమనేది నీది కదా శిక్ష పడేది అందరికా 

తప్పు అనేది నీది కదా నొప్పి అనేది అందరికా 

మూడే ముళ్ళు ప్రేమే కోరగా మూడు ముళ్ళులతో గుచ్చావే 

ఏడూ అడుగులుగా ప్రేమను మార్చగా ప్రేమన్న పదానికి అర్ధాన్ని మార్చావే


గుండె చప్పుడు ఆగిపోతుందే 

కంటినీరు పొంగిపోతుందే 

కాలమిట్ట మారిపోతుందే పారి పోతుందే చేయి జారి పోతుందే

చిక్కు పెద్దదై పోతుందే దిక్కు తోచకుండ పోతుందే 

లెక్క నేడు మారిపోతుందే తీరి పోతుందే చేయి జారి పోతుందే

Share This :sentiment_satisfied Emoticon