నీ కన్నులలోన నే కలనవ్వనా సాంగ్ లిరిక్స్ తెరవెనుక (2021) తెలుగు సినిమా | Aarde Lyrics

 
Teravenuka (Behind The Screen) Hindi Movie Lyrics in Meaning In French , Aman Teravenuka (Behind The Screen) Hindi Movie All Songs Lyrics, Aman Teravenuka (Behind The Screen) Hindi Movie All Songs Lyrics Download, Aman Teravenuka (Behind The Screen) Tamil Movie All Songs Lyrics, Aman Teravenuka (Behind The Screen) Tamil Movie All Songs Lyrics Download, Aman Teravenuka (Behind The Screen) Telugu Movie All Songs Lyrics, Aman Teravenuka (Behind The Screen) Telugu Movie All Songs Lyrics Download, Aman Teravenuka (Behind The Screen) Kannada Movie All Songs Lyrics, Aman Teravenuka (Behind The Screen) Kannada Movie All Songs Lyrics Download, Aman Teravenuka (Behind The Screen) Malyalam Movie All Songs Lyrics, Aman Teravenuka (Behind The Screen) Malyalam Movie All Songs Lyrics Download, Teravenuka (Behind The Screen) Tamil Movie Songs Lyrics, Teravenuka (Behind The Screen) Telugu Movie Songs Lyrics, Teravenuka (Behind The Screen) Kannada Movie Songs Lyrics, Teravenuka (Behind The Screen) Malyalam Movie Songs Lyrics, Teravenuka (Behind The Screen) Hindi Movie Songs Lyrics, Teravenuka (Behind The Screen) Tamil Movie Lyrics, Teravenuka (Behind The Screen) Telugu Movie Lyrics, Teravenuka (Behind The Screen) Kannada Movie Lyrics,

Album : Teravenuka (Behind The Screen)


Starring: Aman, Vishaka Dhiman,  Deepika Reddy

Music : Raghu Ram

Lyrics-Raghu Ram

Singers : Nikitha Sirivalli, Raghu Ram

Producer: Murli Jagannath Machha

Director: Nellutla Praveen Chander

Year: 2021


English Script Lyrics Click Here


నీ కన్నులలోన నే కలనవ్వనా సాంగ్ లిరిక్స్


నీ కన్నులలోన నే కలనవ్వనా

నీ మనసుని తాకే ఓ అలనవ్వనా

నీ పెదవులు తాకే ఓ పదమవననా

నీ పరువం మీటే ఓ పదనిసనా

నీతో నడిచే నీడవ్వనా

నీలో కరిగే చినుకవ్వనా

నీకై విరివిగా పూసిన మల్లె నేనెవ్వనా

నిన్నే చిలిపిగా తాకనా

నన్నే గెలుపుగా ఇవ్వనా

నీకై వెలుగునే పంచినా వెన్నెలే అవ్వనా

నీ కన్నులలోన నే కలనవ్వనా

నీ మనసుని తాకే ఓ అలనవ్వనానా తనువులో తుళ్ళిపోయి నీ తలపులే

నీ గుండెలో నిండుపోయి నీ ఊహలే

నా వయసులో వరదలయ్యే నీ వలపులే

నీ సొగసులో తేలుతున్నవి  నా ఆశలే

అలిగిన క్షణమున

నలిగిన తనువునా నీ రూపమే

కలిగిన సుఖమున 

మిగిలిన గురుతులు నీ స్నేహమే


నీ కన్నులలోన నే కలనవ్వనా

నీ మనసుని తాకే ఓ అలనవ్వనా

నీ పెదవులు తాకే ఓ పదమవననా

నీ పరువం మీటే ఓ పదనిసనాTeravenuka (Behind The Screen) Malyalam Movie Lyrics, Teravenuka (Behind The Screen) Hindi Movie Lyrics, Teravenuka (Behind The Screen) Telugu Movie Lyrics in Aarde Lyrics, Teravenuka (Behind The Screen) Telugu Movie Lyrics From Aarde Lyrics, Teravenuka (Behind The Screen) Hindi Movie Lyrics From Aarde Lyrics, Teravenuka (Behind The Screen) Hindi Movie Lyrics in Aarde Lyrics, Teravenuka (Behind The Screen) Tamil Movie Lyrics From Aarde Lyrics, Teravenuka (Behind The Screen) Tamil Movie Lyrics in Aarde Lyrics, Teravenuka (Behind The Screen) Kannada Movie Lyrics From Aarde Lyrics, Teravenuka (Behind The Screen) Kannada Movie Lyrics in Aarde Lyrics, Teravenuka (Behind The Screen) Malyalam Movie Lyrics From Aarde Lyrics, Teravenuka (Behind The Screen) Malyalm Movie Lyrics in Aarde Lyrics, aarde lyrics Teravenuka (Behind The Screen), Teravenuka (Behind The Screen) lyrics aarde lyrics, Teravenuka (Behind The Screen) aarde lyrics all songs, Aarde Lyrics, A blog about Telugu lyrics, Telugu language had magical lyrics which makes you pleasant all the time, This blog provides you lyrics, Happy singing, Songs, lyrics, movies, albums, kannada, hindi, tamil, telugu, malayalam, tulu, meanings, latest, english, translation, rhymes, Hindi Tamil Telugu Kannada Malayalam And Other All Indian Languages Movie Song Lyrics With Meanings in English, audio songs, Music_director, Music_director Teravenuka (Behind The Screen) songs, Music_director songs, Aman, jukebox,latest movie songs,love me again song lyrics in telugu from Teravenuka (Behind The Screen), mp3 songs, Teravenuka (Behind The Screen) audio, Teravenuka (Behind The Screen) movie songs, Teravenuka (Behind The Screen) mp3 songs,Teravenuka (Behind The Screen) songs,Teravenuka (Behind The Screen) telugu movie full songs, new songs, Aman latest movie songs, Aman Teravenuka (Behind The Screen) songs, Aman new movie songs, Nee Kannulalona Lyrics, Nee Kannulalona Song full Lyrics, Teravenuka (Behind The Screen) Songs Lyrics, Teravenuka (Behind The Screen) Lyrics, Teravenuka (Behind The Screen) (2021) Lyrics, Teravenuka (Behind The Screen), Teravenuka (Behind The Screen) Music Lyrics,

Share This :sentiment_satisfied Emoticon