కోకిలమ్మా బడాయి చాలించు సాంగ్ లిరిక్స్ -2005 | Aarde LyricsAlbum:Andhrudu


Starring:Gopichand, Gowri Pandit
Lyrics-Chandrabose
Singers :Shreya Goshal
Producer: ML Kumar Chowdary
Director:Paruchuri Murali
Year:2005

English Script Lyrics Click Here
 కోకిలమ్మా బడాయి చాలించు సాంగ్ లిరిక్స్


కోకిలమ్మా బడాయి చాలించు మా సుశీల

జానకమ్మా స్వరాలు నీలో లేవమ్మా

కోకిలమ్మా బడాయి చాలించు మా సుశీల

జానకమ్మా స్వరాలు నీలో లేవమ్మా

చలాకి చిత్రలోన సుమించు చైత్ర వీణ

పి.లీల జిక్కిలోన వర్షించు పూలవాన

ఆశా లతాలలోన జనించు తేనె సోన

వినేసి తరించి తలొంచుకెళ్లవమ్మా


కోకిలమ్మా బడాయి చాలించు మా సుశీల

జానకమ్మా స్వరాలు నీలో లేవమ్మా

కోకిలమ్మా బడాయి చాలించు మా సుశీల

జానకమ్మా స్వరాలు నీలో లేవమ్మా


ఒకే పదం ఒకే విధం కుహు కుహు

అదే వ్రతం అదే మతం అనుక్షణం

నవీన రాగముంది ప్రవాహ వేగముంది

అనంత గీతముంది అసాధ్య రీతి ఉంది

చేరవమ్మ చరిత్ర మార్చుకోమ్మా శ్రమించి

కొత్తపాట దిద్దుకోమ్మ ఖరీదు కాదులేమ్మ


కోకిలమ్మా బడాయి చాలించు మా సుశీల

జానకమ్మా స్వరాలు నీలో లేవమ్మా

కోకిలమ్మా బడాయి చాలించు మా సుశీల

జానకమ్మా స్వరాలు నీలో లేవమ్మా

చలాకి చిత్రలోన సుమించు చైత్ర వీణ

పి.లీల జిక్కిలోన వర్షించు పూలవాన

ఆశా లతాలలోన జనించు తేనె సోన

వినేసి తరించి...


మావిళ్లలో నీ గూటిలో ఎన్నాళ్లిలా హా హా

మా ఊరిలో కచ్చేరిలో పాడాలిగా హా హా

చిన్నారి చిలక పైన సవాలు చేయకమ్మా

తూనీగ తేనెటీగ చప్పట్లు చాలవమ్మ

దమ్ములుంటే నాపైన నెగ్గవమ్మ అదంత

తేలికేమి కాదులేమ్మా ఎత్తాలి కొత్త జన్మ


కోకిలమ్మా బడాయి చాలించు మా సుశీల

జానకమ్మా స్వరాలు నీలో లేవమ్మా

కోకిలమ్మా బడాయి చాలించు మా సుశీల

జానకమ్మా స్వరాలు నీలో లేవమ్మా


చలాకి చిత్రలోన సుమించు చైత్ర వీణ

పి.లీల జిక్కిలోన వర్షించు పూలవాన

ఆశా లతాలలోన జనించు తేనె సోన

వినేసి తరించి తలొంచుకెళ్లవమ్మా

Share This :sentiment_satisfied Emoticon